Bör man köpa Ethereum? Nykomlingen Metacade kan vara en bättre investering nu när MCADE kommer att lanseras på decentraliserade börser

G3wrxelPbRk7nVf8Rdy9O1rnzZqLJg5sLqzxGEh8T2suETNY7Yk3jJunlBbuqEHhrtHx0wDwCmu Iw0n9 8fLhd6dxyYOvbL7rTkPtEAptU73uMxdxXofBu B2AXrSE01Wvm15C5bFpBVTo u0MHrc

Medan Bitcoins pris äntligen har börjat återhämta sig i samband med bankkrisen i USA, vet de som har hållit ett extra öga på Ethereum om att ETH inte har lyckats hänga med i denna positiva utveckling. Utöver att många investerare vänder sig till BTC, riktas många blickar mot Metacade, vars kryptovaluta MCADE är på väg att listas på decentraliserade börser, som Uniswap. Detta följer efter en extremt lyckad pre-sale. Så vilken av dessa tillgångar är den bästa kryptovalutan att köpa nu? Är det smart att köpa Ethereum, eller finns det bättre investeringar?

Hajpen ökar inför MCADE:s börsnoteringar 

Många ser riktigt positivt på investeringspotentialen i MCADE, och nu ägnar kryptotraders allt mer uppmärksamhet mot den förestående noteringen av Metacades egen kryptovaluta på decentraliserade börser. Listning på börser har ofta en enorm inverkan på priset för tillgången i fråga, mycket på grund av den extra likviditet de genererar i processen.

Metacade är en av de mest efterlängtade Web3-spelplattformarna på marknaden, och MCADE kommer att stå i centrum för detta ekosystems ekonomi. MCADE är det som gör det möjligt för medlemmar i Metacades community att tjäna intäkter från plattformen på en mängd olika sätt. Communityn kan nämligen tjäna inkomster genom en mängd innovativa möjligheter – från spelande till bidrag till plattformen. Intäkterna kan genereras från externa källor såsom reklam, jobbannonser och betalspel. 

Fördelarna med att gå in i ett projekt som delar med sig av intäkterna till tokeninnehavare är betydande och skiljer sig mycket från dApp-investerare, likt de som vill köpa Ethereum. Det är därför investerare i allt högre grad lutar mot att skriva under på att MCADE är den bästa krypton att köpa nu.

Vad är Metacade?

Metacade är en spelplattform och community på Web3 som ser ut att ha en ljus framtid. Dess pre-sale har varit riktigt framgångsrik, och dess whitepaper väl mottaget. Efter att MCADE har noterats på decentraliserade börser, som Uniswap, och hittat sin plats på olika centraliserade börser, kan den första utvecklingen kring, och lanseringen av, Metacades plattform börja.

En universell hangout kommer att stå i centrum för Metacades plattform, som förenar spelare och utvecklare på en och samma plats. Här är det tänkt att de kan mötas för att samarbeta och utveckla framtiden för Web3-spel. I slutändan är tanken att använda MCADE-tokens för att göra det möjligt för Metacade att fungera som en decentraliserad autonom organisation (DAO), genom vilken all makt ligger hos användarna.

Hur fungerar MCADE inom Metacade?

MCADE-tokens kommer att användas som valuta för flera ändamål på Metacades plattform. Det kan exempelvis handla om spännande saker som Compete2Earn-funktioner, genom vilka spelare kan delta i spelturneringar och få fina priser. 

Staking av MCADE är också möjligt, och belöningarna kommer att betalas ut i MCADE-mynt. Stakingbelöningarna kommer att komma från de olika inkomstkällorna som genereras av Metacade.

Metacade planerar också som sagt att övergå till en DAO i slutet av 2024. Detta kommer att innebära att Metacade helt och fullt styrs av medlemmar i Metacades community. Det är alltså MCADE som kommer att hjälpa till att möjliggöra DAO-styrning. Vidare kommer MCADE-innehavare, via Metagrant-programmet, att ha möjligheten att rösta på vilka nya spel som de vill ska bli utvecklade exklusivt för Metacades plattform.

Även om Ethereum också har insatsalternativ, bör alla som vill köpa Ethereum förstå att det inte är inrättat på ett sätt som liknar Metacade, där intäkter från stablecoin delas direkt med tokeninnehavare. Istället används ETH för belöningar, vars pris skulle kunna påverkas negativt av denna potentiella utspädning. 

Varför skulle MCADE kunna stiga 2023?

Mycket uppmärksamhet har riktats mot Bitcoin på sistone på grund av dess roll som ett potentiell skydd mot problem som härrör från bankkrisen i USA; detta bör dock förändras när kryptomarknadens tjurtrend fortsätter och alternativa kryptotillgångar får mer uppmärksamhet. När allt kommer omkring är det så att Bitcoins tjurtrend ofta kan medföra att mindre, alternativa kryptotillgångar lyckas överträffa Bitcoin när marknaden som helhet når sin topp.

Tack vare Metacades intäktsdistribution ser det ut som att MCADE blir ett förstahandsval för många investerare under 2023. Att en kryptotillgång betalar utdelning är sällsynt, särskilt en som inte betalar ut belöningar i sin egen token. Den förestående noteringen av MCADE på Uniswap och andra välkända börser kan spela en viktig roll för att hjälpa fler kryptoinvesterare att få koll på MCADE och potentiellt kamma hem fina vinster.

Kan Ethereum också stiga?

Alla som har bestämt sig för att köpa Ethereum under de senaste månaderna kommer att ha det tuffare när det gäller att göra stora vinster under 2023. Investerare som med glädje har köpt på sig Ethereum under de senaste åren pekade framför allt på övergången till insatsbevis, vilket uppgraderingen The Merge medförde, som en drivkraft för en positiv prisutveckling. Nu ser dock tillväxtpotentialen begränsad ut enligt många, då en hel del investerare nu ställer sig frågan vad som ska driva plattformens utveckling och pristillväxt framöver.

Många analytiker anser att starka användningsfall och fundament är allt på kryptomarknaden – det är i grunden ett krav när man söker efter den bästa krypton att köpa. På grund av hur tidigt projektet är i sin utveckling och den stora potential det har att ge spelintäkter till sina innehavare, kan MCADE mycket väl vara ett bättre alternativ för nya kryptoinvesterare som funderar över om de ska köpa Ethereum.

Du kan köpa Metacade här.

Redaktionen

Se alla artiklar av Redaktionen