Shiba Inu Kurs i Realtid (SHIB/SEK) & Pris Diagram

shiba-inu
shiba-inu

Shiba Inu (SHIB)

Price
0.000173

Shiba Inu är i själva verket en så kallad ”meme-token” som i grund och botten baseras på efter Dogecoin. Den har varit föremål för en tillväxt på astronomiska 4,1 miljoner procent under det senaste året. Kanske är det således inte så konstigt att fler och fler väljer att köpa Shiba Inu?

SHIB-priset är dock mycket volatilt, något som innebär att du alltid måste hålla dig a la jour gällande prisutvecklingen.

I den här artikeln så hittar du användbar information där framför allt en detaljerad Shiba Inu kurs (live-graf) inklusive en grundlig bedömning av vad som påverkar kursutvecklingen utgör de primära aspekterna i det hela.

KÖP SHIBA INU HÄR Investering i kryptoaktiver er ureguleret i visse EU-lande og Storbritannien.
Du har ingen EU investor garanti.
Din kapital er udsat for risici.

Varför ska du investera i Shiba Inu?

  • Shiba Inu Coin har upplevt en tillväxt på vansinniga 4,1 miljoner det senaste året.
  • Priset är mycket volatilt dock. Detta kan utnyttjas för att uppnå stora vinster på kort sikt.
  • SHIB kategoriseras som ett ”meme-krypto”. Faktorer så som hype och stigande värde kan komma i synnerhet att inverka på själva priset. Genom att hålla dig a la jour gällande utvecklingen så kan du betydligt enklare förutspå förändringar hos priset i fråga.
  • Shiba Inu kryptot har ett börsvärde på hela $3,4 miljarder dollar och har ett värde på $0,0000069 per mynt.

Du kan med enkelhet förvärva ”hund-kryptot” hos en adekvat handelsplattform. Vi rekommenderar att du använder dig av Coinbase för dessa ändamål, en handelsplattform som ej applicerar några provisioner och avgifter, samtidigt som den gjort sig känd för sina innovativa verktyg.

KÖP SHIBA INU HÄR Investering i kryptoaktiver er ureguleret i visse EU-lande og Storbritannien.
Du har ingen EU investor garanti.
Din kapital er udsat for risici.

Shiba Inu-kursen live – Så har priset utvecklats

Oavsett om du ska ägna dig åt aktiv handel eller ”HODL” (behålla mynten så länge som möjligt) så gör du klokt i att följa dess kursutveckling.

Det blir inte bara lättare att säkra vinsterna, utan det minimerar också risken för ganska kännbara förluster. SHIB fluktuerar enormt i värde och kan både komma att stiga och falla tiotals procent under en enda dag.

Shiba Inu Historia – Vad påverkar priset i fråga?

Denna ”meme-token” har funnits tillgänglig för handel sedan augusti 2020. Ett mynt kostade då inte mer än $0,0000000009. Idag, ungefär ett år senare, har myntet ökat till otroliga höjder jämfört med förra året. SHIB är idag prissatt till $0,000006, något som motsvarar en tillväxt på så mycket som 4,1 miljoner procent!

Trots de fina siffrorna så ligger kryptovalutan ändå kraftigt ner i jämförelse med toppnoteringen i mitten av maj 2021 på $0,000037, vilket är en minskning med 81 procent.

En annan aspekt som du måste ha i åtanke är att Shibu Inu är extremt volatil, något som är ett typiskt drag för alla kryptovalutor, särskilt när det kommer till ”meme-tokens”.

Till följd v det hela så måste kraftiga prisfluktuationer vägas in, vilket är just därför det hela kommer med en stor risk. Samtidigt erbjuder kraftiga prisfluktuationer flera fördelar, såsom att möjliggöra höga vinster på kort sikt.

Om du vet vad som orsakar prisförändringarna så kan du ganska enkelt förutsäga framtida prisrörelser och därmed tjäna pengar på det hela. I den långa loppet.

Shiba Inu-priset styrs primärt av följande faktorer:

  • Tillgång och efterfrågan: Detta utgör de mest elementära faktorerna när man förutsäger framtida prisrörelser. Tillgång innebär hur många mynt som finns tillgängliga varav det med efterfrågan – antalet intressenter – det vill säga hur många som önskar förvärva mynten i fråga. Precis som på bostadsmarknaden kommer SHIB-priserna att påverkas av utbud och efterfrågan. Om utbudet är högt och efterfrågan är låg kommer så kommer även priset att dyka, men om utbudet är mindre och efterfrågan är hög så kan du förvänta dig en kraftig prisökning i stället. Anledningen till att Shiba Inu är så lågt prissatt i jämförelse med andra mynt är att det finns ett nästan obegränsat antal Shiba Inu-mynt i omfång.
  • Omnämnande/rykte/hype: Där tillgång och efterfrågan påverkar priset så är det framför allt ryktet och hypen som påverkar själva efterfrågan. Ju mer hype och adekvat omnämnande i media, sociala nätverk etcetera, desto högre efterfrågan på myntet något som i slutändan mynnar ut i ett högre. Det finns flera exempel på hur hypen kan få priset att stiga till extrema höjder. Elon Musk och hans frekventa tweets fick till exempel Dogecoin att växa från ett obetydligt krypto till att bli en av de största på marknaden under en kort period. Med andra ord, om det dyker upp ett mynt som höjs till skyarna, så kan du vara ganska säker på att den snart kommer börja skjuta upp i värde, särskilt om kändisar börjar prisa det hela!
  • Antal mynt/Shib Inu mining: Antalet mynt påverkar också priset märkbart. Om utbudet är stort, dvs. att det existerar ett ganska stort utbud av SHIB-mynt så kommer även priset att vara ganska låg. Å andra sidan, om det existerar en mindre mängd mynt, samtidigt som efterfrågan är stor så kan du vara säker på att även priset för Shib Inu kommer stiga. Det finns för närvarande ett stort utbud av mynt, där det för närvarande existerar 1 biljon, i jämförelse med Bitcoin, som för närvarande existerar i from av 21 miljoner!

Ovanstående faktorer är nära besläktade och måste därför ses som en helhet. Det är till exempel mycket tänkbart att hypen och perioder med god mediebevakning leder till en ökande efterfrågan på myntet, något som i sin tur resulterar i en stigande pris.

På samma sätt kan till exempel ett negativt tweet leda till betydande prisfall när handlare väljer att sälja av sina mynt, främst av rädsla för att behöva förlikas med betydande förluster. Hur som helst så kommer kontinuerlig uppföljning att bidra till att göra det lättare att säkra vinsterna och skära ner på förlusterna.

Shiba Inu kurs

Shiba Inu kursprognos – Är kryptot en bra investering?

Att definiera en adekvat Shiba Inu-kursprognos är naturligtvis omöjligt. Särskilt på grund av det faktum att det kategoriseras som en form av meme-token, vilket i grund och botten innebär att ett mynt utan någon verklig användbarhet annat än när det kommer omnämnanden och hypen runt de olika sociala nätverken.

Men som vi redan specificerat så är det ganska enkelt att ställa in dina egna prognoser och hålla reda på de faktorer som kan komma att påverka priset i fråga. Det förekommer även ett flertal olika indikatorer vilka antyder att priset kommer att fortsätta sin starka tillväxt även i framtiden eftersom efterfrågan för närvarande ligger på en hög nivå.

Shiba Inu har erkänts av flera av världens största och mest betydande online-mäklare , där de mest välrenommerade återfinns i form av Coinbase och Capital där framförallt den äventyrliga tillväxten under den senaste året används som katalysator.

Läs vår guide för att köpa Shiba Inu.

Sammanfattning – Ska jag investera i SHIB?

Det råder ingen tvekan om att Shiba Inu är en spännande investering bland aktiva handlare och spekulanter. Tack vare de kraftiga prisförändringarna i kombination med förutsägbara faktorer som påverkar det hela så är det ganska lätt att förutsäga framtida prisrörelser.

Samtidigt bör man ej heller vifta bort myntets långsiktiga potential. Bara under det senaste året så har SHIB-kryptot mäktat med att stiga med gigantiska 4 miljoner procent. Den har även lyckats befästa sig som en av de femtio största på en marknad där det finns flera tusen kryptovalutor.

Det är dock viktigt att vara medveten om att investeringen innebär risk, så långt som alla investeringar gör, men särskilt kryptoinvesteringar eftersom priset kan falla flera tiotals procent på kort tid.

Du bör dock kunna förhindra smärtsamma förluster om du håller ett öga på kursutvecklingen för Shiba Inu!

KÖP SHIBA INU HÄR Investering i kryptoaktiver er ureguleret i visse EU-lande og Storbritannien.
Du har ingen EU investor garanti.
Din kapital er udsat for risici.

Vanliga frågor

Vad är Shiba Inu?

Shiba Inu är en kryptovaluta, känd som en meme token.

Vilken pris har Shiba Inu för närvarande?

I skrivande stund så ligger priset på $0,00007227. Vänligen notera att priset för kryptot ändras hela tiden.

Hur köper man Shiba Inu?

Du måste första börja med att välja en handelsplattform, skapa en profil och registrera ditt konto. Har du kommit så lång så är du redo att äntligen handla med Shiba Inu. Vi rekommenderar att du använder dig av Coinbase handelsplattformen dock oavsett vad!

Är Shiba Inu en bra investering?

Shiba Inus aktiekurs ligger uppe med 4 miljoner procent det senaste året. Dessutom är priset mycket volatilt, något som du i form av handlare och spekulant kan nyttja till din fördel.

Analytiker og strategisk investor. Mirsad

Mirsad Hasik är frilansskribent och författare. En skarp och solid analytisk förmåga till den finansiella sfären är superlativ som beskriver honom adekvat. Genom att kombinera hans personliga erfarenheter så skapar han texter av värde med målet att hjälpa just dig med dina investeringar. Centralpunkten i Mirsads investeringsportfölj utgörs av aktier, investeringsfonder och kryptovaluta.

Se alla artiklar av Mirsad