Pepperstone recension: Våra egna erfarenheter av handelsplattformen (2024)

Pepperstone är en global och online baserad finansiell handelsplattform som i skrivande stund har en bas med över 300 000 handlare. Man erbjuder över 1 200 olika investeringsprodukter där några av de mer populära återfinns i form av valutor, aktier, kryptovaluta, index med mera.

Även om plattformen i fråga erbjuder en rad olika typer av finansiella produkter så har man profilerat sig som en plattform med fokus på valutahandel. I skrivande stund så genomför man affärer till ett värde på över $12 miljoner (per dag), något som gör Pepperstone till en dominerande maktfaktor inom sfären för valutahandel.

I den här guiden så kommer vi att göra dig införstådd med hur Pepperstone fungerar på en mer detaljerad plan. Vi kommer även att förse dig med insyn om hur du handlar med det finansiella tillgångar som erbjuds, vilken typ av investeringsobjekt som kan lämpa sig just för din del samt mer.

Målet med det hela är att förse dig med tillräckligt med information för att ska kunna fatta ett rättmätigt och objektivt beslut kring huruvida Pepperstone lämpar sig just för din investerarprofil.

Skapa ett Pepperstone-konto här CFD:s är komplexa former av finansiella instrument och medför en hög risk att gå med förlust på grund av möjligheten till hävstång.
Cirka 77.5% av (ej professionella) investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör.
Du bör göra dig införstådd med hur CFD:er fungerar i praktiken samt huruvida du har råd med förluster innan du väljer att investera dina pengar.

Investera genom Pepperstone handelsplattform: Steg-för-steg guide

Pepperstone är en global & online baserad finansiell handelsplattform som erbjuder investerare möjligheten att  investera i valuta (Forex handel) men även alternativet att göra placeringar hos andra marknader i form av aktier, råvaror och kryptovalutor.

När det kommer till det sistnämnda, det vill säga investeringar i kryptovalutor så genomförs dessa via så kallade CFD:er eller differenskontrakt som dessa ofta benämns för inom den svenska terminologin.

Plattformen har gjort sig mest känd för sina valutapar, där det hela ackompanjeras av ytterst användbara analysfunktioner, prisanalyser och en övergripande påtaglig användarvänlighet.

Plattformen tillhandahåller i skrivande stund över mer än 70 olika typer av valutapar, vilket ska tilläggas är mer än vad de flesta av deras konkurrenter kan erbjuda för närvarande.

För att kunna bedriva valutahandel effektivt så måste du ha tillgång till en adekvat och lämplig handelsplattform. Det hela måste även kunna erbjuda alla de funktioner som krävs för att sköta handeln effektivt utan att behöva ödsla tid på onödiga detaljer.

Förutom det så måste handelsplattformen även vara licensierad och reglerad eftersom det säkerställer att dina pengar förvaras på ett adekvat och lämpligt sätt utan att du ska behöva ligga sömnlös om nätterna.

Det hela kommer bidra till bättre förbereda dig inför vad som komma skal, samtidigt som du får möjligheten att fatta mer objektiva beslut, något som i sin tur mynna ut i en ökad chans att genomföra affärer vilka ligger till din favör.

Ovanstående aspekter är något som Pepperstone uppfyller med råge, något som även återspeglar sig i det faktum att så många investerare väljer att nyttja plattformen när det kommer till valutahandeln.

För att du ska kunna komma igång med valutahandeln (men även andra finansielle produkter) via Pepperstone så måste du först gå igenom följande steg, vilka för övrigt återges detaljerat härnäst:

 1. Skapa och verifiera ett handelskonto.
 2. Genomför en lämplig insättning.
 3. Studera de olika alternativ som finns tillgängliga.
 4. Hitta den investering du vill ha och slutför köpet.

I följande guide så kommer vi att gå in närmare på hur du faktiskt kommer igång med dina investeringar via Pepperstone genom att illustrera själva processen i form av fyra steg.

Skapa ett Pepperstone-konto här CFD:s är komplexa former av finansiella instrument och medför en hög risk att gå med förlust på grund av möjligheten till hävstång.
Cirka 77.5% av (ej professionella) investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör.
Du bör göra dig införstådd med hur CFD:er fungerar i praktiken samt huruvida du har råd med förluster innan du väljer att investera dina pengar.

Steg 1: Skapa ett handelskonto

Det första som du behöver göra för att kunna komma igång med handeln via Pepperstone är att skapa ett handelskonto. Det hela kan åstadkommas väldigt enkelt och bygger på följande delsteg:

 • Skapa ett konto
 • Välj valutapar 
 • Börja handla

Det tar bara några minuter att registrera ett handelskonto och bör inte ta mer än några minuter (på sin höjd) att slutföra:

 1. Börja med att fylla i din e-postadress och välj ett säkert lösenord.
 2. Ange information som styrker din identitet i form av personnummer och ID.
 3. Bekräfta ditt ID genom att följa den procedur som illustreras.
 4. Gör en aktiv insättning och kom igång med din handel.

Notera: Ovanstående beskriver en ganska vanlig procedur när det kommer till handel med valutapar och andra finansiella tillgångar. Varje reglerad och licensierad plattform måste följa de juridiska riktlinjer vilka b.la stipulerar att varje enskild handlare måste tillhandahålla en adekvat form av identifikationsdokument för att kunna bedriva handel hos den specifika plattformen.

image 41

Under registreringsprocessen så kommer du att behöva välja 1 av de 4 tillgängliga underplattformar vilka Pepperstone erbjuder dig som handlare. Vänligen notera att varje enskild plattform skiljer sig åt från den andra när det kommer till användarvänlighet, funktioner, gränssnitt, tekniska analyser etc.

Det ska dock tilläggas att du vid varje givet tillfälle kan välja att byta underplattform, något som i sin tur innebär att den aktuell valet av underplattform inte är definitiv utan kan ändras vid varje givet tillfälle om du så önskar.

När du väl genomfört registreringsprocessen och verifierat din identitet så kan du gå vidare till att sätta in pengar på ditt handelskonto. Vänligen notera att du kan sätta in medel via betal-/kreditkort, PayPal eller banköverföring där insättningen måste ligga på minst $200 (ungefär 2 000 SEK).

Hos Pepperstone så har du även möjligheten att testa deras plattform i demoläget innan du går vidare till att göra en aktiv insättning. På detta sätt så får du en bättre förståelse för hur det hela fungerar innan du bestämmer dig för att sätta in dina surt förvärvade pengar.

Steg 2: Välj och testa den underliggande plattformen 

När du har registrerat och verifierat dig som handlare så är du äntligen redo att dyka in i det hela. Det första du behöver göra är att klicka på knappen ”Plattforms” som återfinns till vänster i menyn (se skärmdump).

Här kommer du att kunna välja vilken av de underliggande plattformarna som du önskar använda dig av primärt. Som du kan beskåda så finns det en rad alternativ tillgängliga där du kan både välja att ladda ner mjukvara till din PC/Mac, handla direkt i webbläsaren men även sköta det hela via Pepperstone mobilapp.

image 42

För att hålla det hela på en lättförståelig nivå så kommer vi härnäst att illustrera själva förfarande genom att använda oss av den WebTrader, en inom sammanhanget välkänd och innovativ lösning.

WebTrader erbjuder dig möjligheten att sköta det hela via din webbläsare utan att behöva ladda ner ytterligare programvara. Vänligen notera att för WebTrader så kan du endast ägna dig åt valutahandel.

Om du har planer på att även investera i aktier, råvaror, index, kryptovalutor med mera så behöver du istället välja MetaTrader 5. Oavsett vad du väljer så kommer du vid varje given tidpunkt kunna byta mellan dessa.

Steg 3: Välj ditt investeringsobjekt

När du trycker på knappen ”Open” så kommer du att omdirigeras till plattformen i fråga där du äntligen får möjligheten att komma igång med det hela på allvar.

Pepperstone erbjuder för närvarande mer än 70 olika valutapar som du kan välja att handla med, något som innebär att både nybörjare och betydligt mer erfarna handlare bör kunna hitta något som lämpar sig just deras profil.

Några av de mest populära valutapar återfinns i form av EUR/USD (euro och amerikanska dollar), GBP/JPY (brittiska pund och japanska yen) och AUD/CAD (australiska- och kanadensiska dollar), för att nämna några.

image 43

Som du kan beskåda i skärmdumpen ovan så kan du med behändighet klicka på de valutapar som du önskar handla med, antingen genom att först klicka på symbolerna som du kan beskåda till vänster eller genom att klicka på figuren i form av en graf och ett grönt ”+”-tecken.

När du har klickat på det valutapar som du önskar investera i så kan du gå vidare till att bekanta dig med de tekniska analysverktygen. Genom att nyttja dessa så kommer du att mer adekvat och precist kunna analysera dina framtida affärer innan du tar ett aktivt steg mot det hela. I den sista steget av processen så kommer du att beskåda hur du faktiskt går tillväga för att slutföra handeln i fråga.

Steg 4: Börja investera

När du investerar i valuta (valutahandel) genom Pepperstone så kommer du att behöva ta ställning till en rad olika alternativ. Plattformens låga avgifter och breda utbud utgör en av de primära anledningarna till att många handlare väljer just deras plattform.

I exemplet nedan så ämnar vi placera en affär till ett värde av $100, vilket är strax under 1000 svenska kronor, där vi spekulerar i att euron kommer att stiga i värde gentemot den amerikanska dollarn. Om du dock anser att euron istället kommer försvagas gentemot den amerikanska dollar så behöver du istället klicka på knappen ”Buy by Market”.

Du kan även välja att använda dig av plattformens andra funktion i form av ”Stop Loss” och ”Take Profit”. Det hela innebär att du per automatik säljer av och tar ut din vinst när värdet uppnår den nivå som du definierat. Själva funktionen i fråga är flitigt nyttjad bland handlare vilka önskar gradera sig mot att man säkrar vinsten samtidigt som man ej går med förlust mer än nödvändigt.

image 44

Du bör vid det här laget vara införstådd med det faktum att handel med valutor hos Pepperstone är en smidig, intuitiv och användarvänlig upplevelse. Genom att ta del av deras andra underliggande plattformen så kommer du även att få möjligheten att investera i en rad andra finansiella instrument såsom aktier och råvaror (för att nämna några). Fortsätt läsa vidare för att lära dig mer om Pepperstone samt om dess primära för- och nackdelar.

Vad är Pepperstone för något? 

Pepperstone är en online-baserad & global finansiell handelsplattform som erbjuder investerare med olika profiler en möjlighet att komma igång med investeringar i en rad olika finansiella produkter där några av de populäraste återfinns i form av valutor, råvaror och aktier (via CFD:er).

Bolaget grundades under 2010 i Australien, men tillhandahåller sina produkter och tjänster till intressenter över hela världen. Syftet med Pepperstone är att erbjuda en investeringsplattform med överlägsen teknologi, låg kostnad men även att hjälpa likasinnade investerare att bemästra sina affärer.

Deras plattformar byggdes som ett resultat av att en rad handlare upplevde frustration över att behöva ägna sig åt affärer hos plattformar vilka ständigt krånglade, påförd dyra avgifter samtidigt som de hade en undermålig support för sina tjänster

I skrivande stund så har Pepperstone över 300 000 handlare vilka genomför affärer till ett värde om $12 miljarder per dag! Det hela är en hisnande summa som tål att beskådas flera gånger.

Pepperstone har de senaste åren fått motta flera prestigefyllda utmärkelser för deras sätt att bedriva sin verksamhet. Du kan läsa mer om utmärkelserna de fått motta här.

Är Pepperstone en säker plattform att handla med?

Pepperstone har vuxit sig till att bli en av de ledande plattformarna inom valutahandel. De senaste åren har de även börjat erbjuda handel med aktier och råvaror via CFD:er (contract-for-difference).

Det ska understrykas att det är helt säkert att investera i alla de finansiella produkter som plattformen i fråga för närvarande tillhandahåller. Bolaget är licensierat och reglerat av flera finansiella myndigheter, något som gör att de kan verka på olika platser runt om i världen.

Det var dock ej först förrän 2015 som Pepperstone blev tillgänglig för europeiska handlare när det valde att slå upp portarna för deras fysiska kontor i London, Storbritannien.

Pepperstone är licensierad och reglerad av bland annat UK Financial Conduct Authority (FCA), Tysklands BaFin och Australian Securities and Investments Commission (ASIC). På så sätt kan man vara säker på att själva handeln sker på ett transparent och säkerhet sätt för alla inblandade.

Vad kan du investera i via plattformen?

Pepperstone tillhandahåller ett brett utbud av investeringsprodukter. De är mest kända för sitt utbud av valutor, men har även ett stort utbud av finansiella tillgångar som man kan välja att investera i.

Genom Pepperstone så får du tillgång till mer än 1200 finansiella instrument. Nedan följer ett urval av de investeringsformer som du kan ägna dig åt hos plattformen i fråga:

 • Valutor: Du får möjligheten att handla med över 70 valutapar via Pepperstone. Det hela får anses inom sammanhanget som ett extremt brett utbud, något som i sin tur innebär att handelsplattformen sticker ut bland sina konkurrenter.
 • Index: Du kan välja att investera i index på över 14 stora aktiemarknader runt om i världen. Vänligen notera även att du investera i index via Pepperstone helt utan avgifter.
 • Råvaror: Spekulera i de mest populära råvarorna i form av metaller, energikällor, guld, silver med mera.
 • Kryptovalutor: Du kan även välja att investera i de mest populära och största kryptovalutorna i form av Bitcoin, Cardano, Dash, Ripple och Solana.
 • Aktier: Du kan välja att investera i stora bolag vilka återfinns placerad i över 23 olika aktiemarknader. 

Det är viktigt att göra dig införstådd med att flera av de investeringsprodukter som tillhandahålls av Pepperstone kan endast handlas via CFD:er (contract-for-difference). Det hela är en form av differenskontrakt där du ej fysiskt äger det underliggande instrumentet.

Vad du gör är att istället dra nytta av de fluktuationer som sker på marknaden i fråga. Här får du möjligheten att både dra nytta av en rad investeringsprodukter och på det sättet tjäna pengar om marknaden stiger eller faller. Valutahandel genom Pepperstone sker dock ej genom CDF, något som i sin tur innebär att du äger valutorna som du väljer att investera i.

Pepperston och dess olika underliggande plattformar

Pepperstone har flera olika underliggande plattformar som deras kunder kan välja att ta del av under tiden som de handlar med olika typer av finansiella instrument. Deras mest kända plattformar utgörs av MetaTrader 4, MetaTrader 5 och cTrader. Här nedan så kan du beskåda vad som skiljer de olika plattformarna åt.

MetaTrader 4

MetaTrader 4, även känd som MT4, står sig som en av de mest populära handelsplattformarna som finns att tillgå på marknaden idag. Plattformen tillhandahåller riktigt bra funktioner, har ett användarvänligt gränssnitt och är designad för att kunna utföra alla dina handelsbehov.

Det ska dock tilläggas att plattformen utvecklats främst för valutahandel. Du kan använda MetaTrader 4-plattformen via Pepperstone i flera olika format, till exempel via en webbläsare, genom appar för Windows och Apple samt med deras mobilapp.

MetaTrader 5

MetaTrader 5 är en uppdaterad version av MetaTrader 4 och är en lösning som erbjuder flera olika typer av finansiella instrument, ett brett utbud av handelsfunktioner, automatiserad handel med flera. Flera av dessa funktioner kan erbjuda dig adekvat fördelar under tiden som du ägnar dig åt handeln. Genom MetaTrader 5 så kan du även välja att investera i andra finansiella tillgångar i form av aktier, råvaror, index (via CFD:er) med flera.

cTrader

cTrader är en mer omfattande plattform och riktar sig mer professionella handlare. Lösningen erbjuder ett komplett utbud av funktioner i kombination med en avancerad handelslösning. I tabellen nedan så kan du jämföra de olika plattformarna beroende på de element vilka de har stöd för:

cTraderMetaTrader 4MetaTrader 5
DesktopplattformWindowsWindows, Mac OSWindows, Mac OS
Version på webbläsarenJaJaJa
Stöd för Android/iOSJaJaJa
Expertrådgivare / Automatiserat handelsstödJaJaJa
Anpassningsbara diagram och indikatorerJaJaJa
Justerbara sessionstiderJaNejNej
Djupare analys av marknadenJaNejJa
Avancerade take-profit / stop-loss funktionerJaNejNej
Tillgång till historisk dataNejJaJa
Funktionalitet för social handelJaJaJa
Handla aktier genom CFD:erNejNejJa

Pepperstones mobilapp

Vi ser att dagens investerare ofta föredrar att göra investeringar via mobilen. Då är det en stor fördel att kunna åstadkomma det hela genom Pepperstone egen app, till skillnad från att behöva gå via webbläsaren.

Att ha en välfungerande app är en ganska viktig faktor som ofta anammas för att särskilja de mest välrenommerade handelsplattformarna från deras mindre innovativa konkurrenter.

Du kan ladda ner Pepperstone-appen helt kostnadsfritt via Google Play (Android) och App Store (iOS), något som erbjuder dig möjligheten att genomföra dina affärer vid varje given tidpunkt, oavsett var du råkar befinner dig för närvarande, förutsatt att du har en adekvat uppkoppling vill säga.

Hur mycket kostar det att handla via Pepperstone?

De avgifter som appliceras skiljer sig åt när det kommer till handel med valutor och andra finansiella instrument. Det hela kan exempelvis återges i form av courtage, vilket i själva verket är avgifter som påförs både vid köp och försäljningar.

En annan avgift som ofta förekommer inom sammanhanget är spread eller spridning som det heter på svenska, något som i sin tur definierar själva skillnaden mellan köpeskillingen och det angivna försäljningspriset) alternativt båda.

När de investerar i valuta genom Pepperstone tar de ut avgifter genom spreadar och de tar $0 i courtage. Spreaden de tar beror på vilken plattform du handlar från. Deras standardkonto har en genomsnittlig spridning på 0,77%.

Detta är ganska rimligt jämfört med andra spelare, även om det finns vissa plattformar som också tar mindre betalt. Nedan kan du se exempel på avgiften de tar från olika plattformar och valutapar.

image 45

När du investerar på andra marknader genom CFD:er, såsom aktier och råvaror, tar de ingen provision för dessa investeringar.

Erfarenheter med Pepperstone

Pepperstone erbjuder ett stort urval av valutapar, vilket förser dem med en konkurrensfördel gentemot flera andra aktörer på marknaden. De har också användbara analysverktyg samtidigt som de även erbjuder social handel, en process där man kopierar strategier från andra framgångsrika handlare.

Det är ganska vanligt att investerare väljer placeringar i produkter vilka i sin tur återfinns på olika marknader. Anledningen till det hela återfinns oftast i form av att man önskar fördela riskerna adekvat.

Om du har som mål att handla med valutor så är de underliggande plattformarna som tillhandahålls av Pepperstone ytterst lämpliga för detta ändamål. De påför ganska låga avgifter samtidigt som de erbjuder alla de nödvändiga verktyg som man behöver för att kunna genomföra sina affärer så som man önskar.

Pepperstone erbjuder också stora möjligheter att handla med CFD:er (contract-for-difference). Om du exempelvis önskar handla med aktier så är Pepperstone ytterst lämplig för dessa typer av investeringar.

Här nedan så följer en liten översikt över vad Pepperstone erbjuder:

 • Ett stort urval av valutor, CFD:er och social handel.
 • Funnits i branschen i över 12 år
 • Erbjuder fantastiska produkter och tjänster till sina kunder.
 • Avgifterna ligger runt genomsnittet jämfört med konkurrenterna.
 • Pepperstone regleras av flera finansiella myndigheter
 • Plattformen är helt säker att genomföra sina affärer via.
 • Du kan genomföra kostnadsfria insättningar
 • Du har ett flertal alternativ för insättningar av medel
 • Utbetalningar av dina vinster är helt kostnadsfria.
 • Plattformen har över 300 000 kunder världen över.
 • Står sig som en av de ledande aktörerna inom valutahandel.
Skapa ett Pepperstone-konto här CFD:s är komplexa former av finansiella instrument och medför en hög risk att gå med förlust på grund av möjligheten till hävstång.
Cirka 77.5% av (ej professionella) investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör.
Du bör göra dig införstådd med hur CFD:er fungerar i praktiken samt huruvida du har råd med förluster innan du väljer att investera dina pengar.

Vanliga frågor

Är det säkert att investera genom Pepperstone?

Det korta svaret på frågan är ja, det är säkert att investera genom Pepperstone. Det faktum att man har över 300 000 aktiva kunder världen över samtidigt som man regleras av flera finansiella institut där några av de mer känd återfinns i form av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA), Tysklands BaFin och Australian Securities and Investments Commission (ASIC) antyder om att man bedriver en seriös och kontrollerad verksamhet.

Är det säkert att investera genom Pepperstone?

Även om alla investeringar kommer med en risk så är själva handelsplattformen helt säker i den bemärkelsen. Pepperstone är både licensierad och reglerad av en rad auktoritära myndigheter och har även tillstånd att bedriva sin verksamhet runt om i världen, inkluderat Europa.

Vad är Pepperstone för något?

Pepperstone är i grund och botten en online-baserad & global finansiell handelsplattform som erbjuder likasinnade möjligheten att investera och spekulera i en rad finansiella produkter. Aktören har främst profilerat sig som en plattform för valutahandel, där man i skrivande stund erbjuder mer än 70 olika valutapar i kombination med intuitiva analysverktyg samt konkurrenskraftiga avgifter.

Hur handlar man med valutor via Pepperstone?

Det är väldigt enkelt att komma igång med valutahandeln via Pepperstone. Allt du behöver göra är att skapa ett handelskonto, göra en insättning och sedan välja den valutapar som du önskar handla med. Lär dig mer om hur du kommer i gång med det hela här!

Är Pepperstone en licensierad handelsplattform?

Svaret är ja, Pepperstone är en reglerad och licensierad handelsplattform som verkar på en global basis. Bolaget slog upp portarna för ett fysiskt kontor i London, Storbritannien för att kunna tillhandahålla en adekvat kundtjänst för alla deras klienter vilka återfinns utspridda runt om i Europa.

Hur mycket kostar det att investera via Pepperstone?

Det hela bygger på vilken typ av handelsplattform som du väljer att använda dig av men även vilka finansiella produkter som du väljer att investera i. Pepperstone debiterar inga avgifter vid köp av aktier via CFD:er utan påför endast en avgift i form av spreadar vid handeln med valutor.

Kan du investera i aktier genom Pepperstone?

Svaret är Ja, även om Pepperstone har ett utstakad fokus på valutahandel så kan du även välja att investera i en rad olika aktier genom att använda dig av så kallade CFD:er (eng. contract-for-difference) eller differenskontrakt som de benämns för inom den svenska terminologin.

Analytiker og strategisk investor. Mirsad

Mirsad Hasik är frilansskribent och författare. En skarp och solid analytisk förmåga till den finansiella sfären är superlativ som beskriver honom adekvat. Genom att kombinera hans personliga erfarenheter så skapar han texter av värde med målet att hjälpa just dig med dina investeringar. Centralpunkten i Mirsads investeringsportfölj utgörs av aktier, investeringsfonder och kryptovaluta.

Se alla artiklar av Mirsad