Polkadot (DOT) Kurs 2022

polkadot
polkadot

Polkadot (DOT)

Price
250.68

Polkadot är en öppen källkodsteknik som möjliggör enklare överföring av data och digitala tillgångar mellan blockkedjor. Det hela innebär att den har förmågan att hantera flera åtgärder på flera parallella kedjor (Parachains).

Nätverksprotokollet har snabbt gjort sig ett namn inom branschen, vilket Polkadot-kursen är ett bra ganska adekvat exempel på. Bara under de senaste två veckorna har Polkadots pris stigit med 50 procent, varav kursen den senaste året legat på nästan 900 procent.

Vill du följa Polkadots kursutveckling? I den här artikeln hittar du b.la Polkadot live grafen.

Köp Polkadot Idag Kryptovalutor är oreglerade i delar av EU samt Storbritannien.
Inget investerarskydd
Ditt kapital är utsatt för risk.

Varför ska du köpa Polkadot?

 • Polkadots aktiekurs befinner sig på nästan 900 procent högre i jämförelse med den senaste året. Sedan lanseringen har DOT-priset ökat med över 1000 procent.
 • Polkadot anses vara en av de tio största kryptovalutorna för närvarande inom kryptobranschen. Det totala marknadsvärdet ligger på hisnande $42 miljarder dollar.
 • Priset fluktuerar dock enormt i värde. Handlare och spekulanter kan väja att nyttja det hela för att generera betydande vinster på kortare sikt.
 • Du kan köpa Polkadot tämligen enkelt på en handelsplattform. Vi rekommenderar eToro. Den har gjort sig känd för att vara en branschledande plattform utan provisioner.
Köp Polkadot Idag Kryptovalutor är oreglerade i delar av EU samt Storbritannien.
Inget investerarskydd
Ditt kapital är utsatt för risk.

Polkadot livekurs – Så här har priset utvecklats

Diagrammet ovan påvisar prisutvecklingen för Polkadot i realtid. Precis som diagrammet antyder så har tillväxten ”endast” varit extrem sedan starten av 2020. Vid lanseringen kostade en DOT-krypto $2,9 medan priset idag ligger på hela $41. Det motsvarar en tillväxt på över 1000 procent.

Dessutom påvisar diagrammet att kryptovalutan har fluktuerat enormt i värde, vilket den kommer att fortsätta även att göra i framtiden. Orsaken till den kraftiga volatiliteten är de faktorer som påverkar priset i fråga.

I nästa avsnitt så går vi in närmare på vad som påverkar Polkadot-priset, så att du lättare kan ta rationella och objektiva beslut gällande det hela.

 • Betyg
  Unika fördelar
  • Välj bland 700 aktier som CFD:er
  • Optimerar din strategi med AI-analys
  • Gratis webbseminarier, kurser och guider
  Courtage från Från 3,5 % Minsta insättning 50$ Mobilapplikationens betyg
  8/10
 • Betyg
  Unika fördelar
  • Optimerar din strategi med AI analyser
  • Välj emellan 3000+ CFD’er
  • Gratis webinars, kurser och guider
  Courtage från 0 kr. Minsta insättning 0 kr. pr. år Mobilapplikationens betyg
  8/10
  Köp Krypto 73,81% av privata investerare förlorar pengar vid handel utav CFD-er hos denna mäklare.
  Du bör överväga om du förstår hur CFD-er fungerar och om du har råd att förlora pengarna innan du handlar.

Vad påverkar Polkadot priset?

Att förstå vad som påverkar priset för Polkadot är en viktig aspekt att göra sig införstådd med innan man börjar investera. På så sätt kan du lättare ställa in dina egna prisprognoser, vilket maximerar din vinstpotential, särskilt om du aktivt ämnar spekulera i prisrörelserna.

Dock så är inte den enda fördelen som du kommer att få ta del av. Genom att skapa ett grundläggande förståelse gällande de faktorer som påverkar priset så kan du även minska – och faktiskt förhindra – eventuella förluster om priset faller.

Precis som diagrammet ovan antyder så kan Polkadot kryptot både komma att stiga och falla med tiotals procent inom den närmsta tiden. För at göra dig införstådd med det hela så påverark följande element priset hos Polkadot-kryptot.

Dessa faktorer påverkar kryptopriset:

 • Tillgång och efterfrågan
 • Hype/recensioner/rykte
 • Nyheter om kryptovalutan
 • Kryptovalutans utveckling
 • Polkadot staking/antal mynt tillgängliga på marknaden

De ovannämnda faktorerna är nära besläktade och påverkade av varandra. De mest elementära prisinfluenserna utgörs av tillgång och efterfrågan. Det hela definierar i grund och botten hur många mynt som finns tillgängliga samt hur många som är intresserade av att köpa DOT-mynten.

Vanligtvis leder en hög efterfrågan, det vill säga många intressenter, till ett högre pris. Men tillgången av mynt spelar också en viktig faktor i det hela. Om erbjudandet är lågt så kommer priset att stiga på grund av att konkurrensen om att förvärva mynten i fråga kommer bli betydligt mer åtstramad.

De som önskar förvärva Polkadot måste dock betala ett betydligt högre pris för att överträffa andra intressenter. Om utbudet är stort nog så kommer priset dock inte att stiga lika mycket även om efterfrågan är hög.

Bitcoin vs Polkadot är ett bra exempel. Under stora perioder har efterfrågan på DOT varit högre än på Bitcoins, men Bitcoin-mynt är fortfarande värda mycket mer exakt eftersom erbjudandet är lägre.

Totalt finns det 21 miljoner Bitcoins i omlopp, medan det finns nästan ett obegränsat utbud av Polkadot-mynt. Av denna anledning behöver DOT-köpare ej ”låsa ute” andra intressenter, vilket är fallet med Bitcoin-köparna.
Med andra ord så resulterar en högre efterfrågan i kombination med ett lägre utbud i högre priser, medan lägre efterfrågan och högre utbud resulterar i lägre priser. Men vad är det som påverkar tillgång och efterfrågan i själva verket?

Nyheter, hype och granskningar – De avgörande faktorerna

I grund och botten så är det efterfrågan som antyder huruvida priset kommer att stiga eller falla. Ju fler som köper, desto högre pris – men vad får folk att köpa kryptot i fråga egentligen?

Det är här hype, recension, nyheter och kryptoutveckling kommer in i bilden. Att uppleva en förhöjd hype runt om de olika sociala medierna, omnämnas i nyheter vilka belyser kryptovalutorna i fråga är element som kan bidrar till en ökning eller minskning hos kryptot.

Om det hela antyder en överlag positiv bild så kommer kryptovalutorna att utvecklas i en positiv riktning, något som i sin tur indirekt kommer bidra till att intresset generellt sett ökar bland investerare.

I det motsatta fallet där det ej existerar en uppenbar ”hype” kring det hela samtidigt som kryptovalutan i överlag är föremål för dålig publicerat där nyhetsbevakningen är negativ så kan du förvänta dig en avvikande efterfrågan.
Exempel på det hela är Bitcoins utveckling under 2021. I början av januari upplevde kryptovalutans flaggskepp en aldrig tidigare skådad tillväxt tack vare hypen i fram framför allt sociala medierna och en överlag positiv publicitet. T

En av de primära aspekterna som bidrog till att det hela tog fart är det faktum att Tesla meddelade att man skulle godkänna Bitcoin som en form av adekvat betalning samtidigt som det framkom att flera välkända investerare hade investerat i Bitcoin, däribland Kjell Inge Røkke och Øystein Spetalen.

Först kort efter den rekordstora resan så upplevde Bitcoin betydande nedgångar eftersom Kina förbjöd alla former av mining, medan det även uppkom stora frågetecken gällande kryptovalutans höga strömförbrukning.

Du kan således (i viss mån) förutsäga prisrörelser genom att hålla dig uppdaterad om vad som sker på marknaden, inklusive de andra mediekanalerna. Om det förekommer mycket hype och en allmän positiv bild av adekvat publicitet så kommer priset förmodligen att stiga på grund av högre efterfrågan. Om översynen är dålig kommer priset dock sannolikt att dyka fritt.

Hur många Polkadot DOT-mynt finns det egentligen i omlopp?

Antalet mynt är det som antyder hur lönsamt det egentligen är att investera i kryptot. Polkadot kryptot har en ganska stor tillgång på mynt, i jämförelse med Bitcoin, där det för närvarande finns nästan 1 miljard mynt som cirkulerar fritt på kryptomarknaden.

Det totala antalet mynt anges dock ej, men vad som är säkert är att när fler mynt blir tillgängliga så kommer priset förmodligen att falla något på grund av ett högre erbjudande. Hur de återstående mynten antas bli tillgängliga är genom att nyttja något som inom sammanhanget benämns för ”Staking”.

Staking är helt enkelt en process som gör det möjligt för alla DOT-kryptoägare, vilka för övrigt väljer att behålla myntet i sin digitala plånbok under en längre period, att få möjligheten att tjäna in avkastningar i form av något som kan liknas vid en ränta.

Polkadot kurs

Polkadot prisprognos – Kommer priset att stiga?

Ingen kan säga exakt hur priset kommer att utvecklas på lång sikt, just på grund av de faktorer som påverkar priset. Det enda som är säkert är att priset med största sannolikhet kommer att fortsätta att vara volatilt.

Det är också möjligt att fastställa prognoser på kortare sikt, eftersom de faktorer som påverkar priset finns nära tillhands. Du är medveten att en högre efterfrågan innebär högre priser samtidigt som ett att lägre efterfrågan innebär lägre priser, där framför allt hype och publicitet påverkar efterfrågan.

För närvarande så finns det flera indikatorer på att Polkadot-priserna bör fortsätta att stiga. Den nuvarande efterfrågan är hög och nyligen meddelades det att den sedan länge planerade ”Polkadot parakedjan” väntas godkännas inom kort.

Detta kommer med största sannolikhet att ha en positiv inverkan på priset på kort sikt, om det hela mynnar ut som planerat vill säga.

Sammanfattning – Ska jag köpa DOT-mynt?

Om du funderar på att köpa Polkadot-mynt så är det viktigt att du förstår riskerna med investeringen i fråga. Vänligen gör dig uppmärksam på det faktum att priset kommer fluktuera markant och det inom ganska korta tidsperioder.

Höga prisfluktuationer är dock en fördel om du vill kunna få möjligheten att generera vinster på kort sikt. Du kan sedan aktivt spekulera i prisrörelserna vilka kan mynna ut i ganska respektabla avkastningar. Kom ihåg bara att det hela kräver en del av din tid och kunskap.

Polkadot kan också utgöra ett adekvat tillskott till kryptoportföljen, speciellt när det kommer till investerare vilka ämnar investera på längre sikt. DOT har redan en betydande position på marknaden och rankas som den åttonde största kryptot i världen.

Dessutom finns det flera experter som anser att kryptot har potentiella för att stiga ytterligare i värde, främst på grund av att myntet fortfarande är relativt ny på marknaden.

Läs vår Polkadot köpguide.

Köp Polkadot Idag Kryptovalutor är oreglerade i delar av EU samt Storbritannien.
Inget investerarskydd
Ditt kapital är utsatt för risk.

Vanliga frågor