Kryptovaluta Kurser: Beskåda Topp 30 i Realtid

Som kryptoinvesterare så kan det vara svårt att hänga med i priserna, oavsett om du är en långsiktig eller kortsiktig investerare. De stora svängningarna i kryptovaluta är det som gör tillgången till en spännande men också riskabel investering.

Priserna på kryptovalutor är till stor del föremål för samma marknadskrafter som vi upplever hos de som återfinns hos aktier, men är mindre reglerade och det är därför viktigare att hålla jämna steg med dem.
I det här avsnittet förklarar vi hur du köper din första Bitcoin och hur du går tillväga för att sälja av kryptot vid ett senare skede.

  • Om du hade investerat 1 000 SEK i Bitcoin för 5 år sedan skulle du ha haft mer än 7 500 000 SEK idag!
  • Skapa ett konto hos Coinbase på 5 minuter och investera i Bitcoin direkt.
  • Du kan öppna ett konto med endast $50 och sedan investera upp till $50 åt gången.
  • Coinbase är världens största handelsplattform och regleras av CuSEC i EU, FCA i Storbritannien och FinCEN i USA.
KÖP KRYPTO HÄR Investering i kryptoaktiver er ureguleret i visse EU-lande og Storbritannien.
Du har ingen EU investor garanti.
Din kapital er udsat for risici.

Var kan man köpa kryptovalutor?

Kryptovalutor är digitala valutor, så självklart så tenderar investerare att flockas kring dessa! Här följer en lista över de bästa handelstjänsterna på marknaden som gör det enkelt och billigt att investera i kryptovalutor:

  • Coinbase – en av världens mest populära handelstjänster, erbjuder idag en rad av de mest populära kryptovalutorna på marknaden.
  • Coinbase – Om du har som mål att komma igång med kryptovalutahandeln på ett enkelt och smidigt sätt så är Coinbase att föredra.
  • Trijo – En svensk handelsplattform som fokuserar på göra det enklare för gemene man att förvärva kryptovalutor.
  • Btcswe – En annan svenskt baserade plattform som hjälper dig att köpa och handla med Bitcion.
  • Capital.com – en handelsplattform som lämpar sig adekvat för professionella investerare vars utbud av finansielal tillgångar även inkluderar kryptovalutor.

Investeringar har länge varit ett ämne som tros uteslutande tillhöra de rika och privilegierade. Men i takt med att internet växt sig i omfång så har världen blivit en mer demokratisk plats, där gigantiska investeringar har kunnat genomföras med enda knapptryck hemma i soffan!

Till skillnad från hur det hela utspelade sig några decennier tillbaka i tiden så initieras de flesta investeringar idag ej längre via de traditionella bankerna! En av de största anledningarna till det hela är att bankerna applicerar ganska stora avgifter, något som i slutändan mynnar ut i en betydligt mindre avkastning än vad som vore fallet annars.

En annan aspekt som man måste lyfta fram är att bankerna erbjuder inte ens möjligheten att investera i några av de mest populära finansiella tillgångar för närvarande, något som även omfattar de omåttligt populära kryptovalutorna.

Kurserna hos kryptovalutorna tenderar att fluktuera kraftigt och kan både öka och sjunka markant under en ganska kort period. Just därför så erbjuder ovanstående plattformar adekvata realtidspriser, användbara rapporter och professionell investeraranalys av olika kryptovalutor för att stödja din investering. & nbsp;

Med tanke på att kryptovalutakurser är mycket svåra att förutse så rekommenderar vi att du alltid dyker djupare in i den kryptovaluta som du planerar att investera i. Därför är det viktigt att du förstår hur en viss kryptovaluta fungerar och vad den gör. Att förstå dessa saker gör det lättare för dig att avgöra om denna kryptovaluta har tillväxtpotential. Fokusera särskilt på dessa saker:

Kryptovaluta växelkurser och priser i realtid

Crypto – Table
#CoinPriceChangeLast 24hMarketcapVolume (24h)Supply

Kryptovaluta Växelkurser – Vad påverkar dessa egentligen?

Att investera i kryptovalutor har ökat markant bland allmänheten under de senaste åren där antalet privata investerare som investerar i dem har ökat kraftigt. När du investerar i kryptovalutor så är det dock väldigt viktigt att komma ihåg att kryptovalutakurser inte är detsamma som till exempel aktiekurser. Tvärtom, de reagerar väldigt olika på samma saker.

Först och främst så är det viktigt att komma ihåg det faktum att skillnaden mellan att vinsterna i aktier och kryptovalutor är att du vid den förstnämnda investerar i bolaget men när du investerar i kryptovalutor så äger du endast de underliggande mynten. Dessutom, där aktier verkar i form av tillgångar i ett företag, kan kryptovalutor grovt delas in i tre kategorier:

Först och främst kan kryptovalutor verka i form av valutor som kan användas som traditionella betalningsvalutor. Till exempel är Bitcoin och DogeCoin i huvudsak sådana kryptovalutor och är avsedda att användas specifikt som ett handelsverktyg. Bitcoin kan till exempel redan betala sina inköp i flera nätbutiker, men DogeCoin är ett lite mer opraktiskt fall då meme-valuta används som betalningsvaluta på väldigt få ställen.

Olika typer av kryptovalutor.

En annan kategori som vissa kryptovalutor kan delas in i är plattformar. Ethereum är definitivt det bästa exemplet på en kryptovaluta som kan kategoriseras som en plattform. Ethereum erbjuder en mycket mångsidig blockkedja som fungerar som en plattform eller grund på vilken vem som helst kan bygga sin egen kryptovaluta (ERC-20-token), underrättelsekontrakt eller distribuerade applikationer. Dess blockkedja verkar i form av ett operativsystem. Ethereum fungerar som en plattform för många av dagens hetaste namn, t.ex. Det finska AAVE DeFi-projektet.

Den tredje och sista kategorin utgörs av tokens. För det första är det bra att förstå att krypto-tokens är en helt annan sak än kryptomynt. Mynt är alltid blockbaserade digitala inhemska valutor som t.ex. Kan användas som betalningsmedel enligt ovan. Däremot är tokens en mycket mindre värdefull digital valuta. Vem som helst kan bygga tokens på befintliga blockkedjor (ERC-20 tokens som nämns ovan), medan att skapa inhemska valutor eller mynt kräver en hel blockkedja som fundament. Av denna anledning används tokens oftast t.ex. i form av bränsle, vilket i praktiken kan innebära att man betalar avgifter för transaktioner i blockkedjan.

Användningsområden för kryptovalutor.

Som du kan se så kommer kryptovalutor från en helt annan planet än de traditionella investeringarna. Av denna anledning är det säkert naturligt att kryptovalutor och deras utveckling beror på väldigt olika typer av saker. Det som mest avgör värdet på en kryptovaluta är dess blockkedja. Ju mer värde en blockkedja har, desto mer värdefull är dess kryptovaluta. Värdet av en blockkedja, å andra sidan, består till stor del av gemenskapskraften hos denna kryptovaluta: ju fler användare en blockkedja eller kryptovaluta har, desto mer värdefull är den.

Av denna anledning t.ex. de senaste meme-kryptovalutorna (t.ex. DogeCoin och SHIBA INU) fokuserar alla sina resurser specifikt på att växa och stärka sin egna commnunity. Värdet av en blockkedja eller kryptovaluta påverkas också av många andra faktorer, såsom efterfrågan och utbudet av den kryptovalutan, dess utvinning eller utplacering och naturligtvis dess synlighet i media. Låt oss nu ta en närmare titt på alla dessa element…

Tillgång och efterfrågan

På utbuds- och efterfrågesidan är kryptovalutor jämförbara med aktier: om utbud och efterfrågan ej stämmer överens så påverkar det hela investeringsvärdet. Till exempel, om det finns många investerare på marknaden som vill köpa Bitcoin men det finns färre säljare, kommer en ökning av efterfrågan att höja priset på Bitcoin. Förändringar i utbud och efterfrågan påverkas naturligtvis av förändringar och trender på marknaden. Dessutom är utbudet av många kryptovalutor begränsad syntetiskt, vilket gör dem mer exklusiva, vilket i sin tur ökar deras värde. Till exempel kan totalt bara 21 miljoner mynt brytas för Bitcoins.

Marknadens påverkan på kryptovalutor kan till exempel ses i det faktum att när ekonomin generellt går dåligt så går många över till att investera i kryptovalutor, vilket leder till en ökning av både mängden och handelsmängden. Corona-pandemin, som drabbade Europa och Nordamerika under våren 2020, var ett utmärkt exempel på detta: när börserna kollapsade i mars 2020 så föll växelkurserna för kryptovalutor. Men de började dock återigen att växa snabbt, medan traditionella marknader fortsatte att stagnera. Här efterliknar kryptovalutor guld, som också ofta höjer sitt värde när ekonomin går sämre.

Detta leder också till slutsatsen att traditionella marknader och ekonomin i allmänhet har mindre inflytande på kryptovalutor. De kan alltså vara ett utmärkt investeringsmål i en tid då de övergripande ekonomiska utsikterna börjar fluktuera igen. Vid det här laget så är det dock värt att komma ihåg att kryptovalutor är väldigt olika, i skarp kontrast till traditionella valutor. Detta beror på deras blockkedjor, som kan användas för en mängd olika ändamål. Gruvdrift och/eller ansträngning påverkar å andra sidan deras syfte.

Brytning

Där centralbanker kontrollerar och ansvarar för att trycka och lansera olika valutor så bygger och skapas kryptovalutor med en helt annan logik. Varje kryptografiskt projekt kräver ”mining”, något som innebär att den som ägnas sig åt ”mining” tenderar ofta att inneha en stor mängd av en viss kryptovaluta.

Gruvdrift är en process där så kallade superdatorer löser mycket komplexa beräkningar online. Varje utförd beräkning producerar ett nytt block som en fortsättning på blockkedjan och samtidigt innebär ett nytt blockskapande av en ny kryptovaluta.

Som ett praktiskt exempel kan Bitcoin användas: Ett nytt extraherat block är detsamma som en annan Bitcoin på marknaden. Som tidigare nämnts kan totalt 21 miljoner mynt brytas för Bitcoins, varav mer än 90% redan har redan brutits.

Bitcoin mining eller brytning.

Gruvdrift kräver en stor ekonomisk investering från ”miners”, så förståeligt nog måste du betala för brytningen. Belöningen betalas alltid ut i from av kryptovaluta. Gruvdrift har blivit föremål för en del kritik de senaste åren, särskilt för att superdatorer som utför det kräver stora mängder elektricitet. Det har uppskattats att mängden el som behövs för att utvinna en Bitcoin skulle upprätthålla elproduktionen i flera västeuropeiska länder under flera dagar om året.

Staking är en mer energieffektiv lösning än gruvdrift, men det kräver lite kunskap och kodningsförmåga inom blockkedjeteknik. Vid utplacering sätter en användare av en kryptovaluta in en viss mängd av den kryptovalutan i sin blockkedja, i utbyte mot vilket användaren ges rättigheter att delta i driften av denna blockkedja.

Det kan till exempel innebära att agera som validerare, delta i utvecklingen av blockkedjan eller stärka dess säkerhet. Allt detta är en givande aktivitet som möjliggörs av kryptovalutan som användaren har deponerat. Användaren blir belönad med en specifik summa, precis som vid brytning eller mining.

Gruvdrift och ansträngning är i grunden desamma: deras syfte är att utveckla och stärka kryptovalutans blockkedja och öka likviditeten i denna kryptovaluta. Dessutom säkerställer mining och staking att blockkedjan hålls ”ren”, en funktionell och bedrägeri-fri plattform som gör det möjligt att använda kryptovaluta smidigt.

Sociala medier

Under det senaste året har flera helt nya kryptovalutor svämmat över kryptovalutamarknaden där specifikt en kategori sticker ut: meme-valutor. Den mest kända av dessa är DogeCoin, vars marknadsvärde steg till rekordnivåer i början av 2021. Det speciella och intressanta med denna ökning var att den drevs av ett fenomen som var lika obetydligt som sociala medier.

Tack vare DogeCoin har sociala medier i år fått kryptovalutor att kasta ut sig på ett sätt som ingen kunde ha förutsett. Allt började förstås när Elon Musk, en av de rikaste och mest inflytelserika personerna i världen, började twittra om denna meme-krypto. Detta ledde till en ökning av värdet på DogeCoin och inspirerade många utvecklare att skapa fler kryptovalutor baserade på välbekanta memes, något som innebär att marknaden fullkomligt översvämmats av dessa!

Memekrypter baseras alltid på populära memes, så det är förståeligt att deras kurser främst påverkas av popularitet runt om de största sociala medierna. Men deras växande popularitet har överraskande nog varit tillräckligt explosiv att sociala medier börjat påverka rörelsen runt om hela kryptovalutamarknaden.

Men när det kommer till sociala medier är det alltid värt att komma ihåg det faktum att vissa trender är väldigt korta. Så om värdet på en kryptovaluta till stor del baseras på sociala mediers popularitet är det förmodligen ingen bra långsiktig investering. Men handlare som letar efter snabba vinster bör definitivt följa hypen som flödar kring dessa mynt och eventuella uppåtgående trender.

Kan utvecklingen av kryptovaluta växelkurser förutsägas?

Som vi kan se består växelkurser i kryptovalutor av många rörliga delar, vilket säkerligen gör deras förutsägbarhet mycket utmanande. För att kunna bilda dig en heltäckande bild av utvecklingen av en kryptovaluta behöver du förstå bakgrunden, syftet, historiken och marknadsstatusen för den kryptovalutan. Denna status kan dock ändra sig ofta under dagen, något som innebär att det ofta räcker att bekanta sig med den.

När det kommer till kryptovaluta så är kryptovalutor ytterst spekulativa, specifikt när det kommer till förutsägbarhet. Att analysera utvecklingen av kryptovalutakurser kan alltså jämföras med vadslagning: du blir bekant med en viss kryptovaluta och efter att du bekantat dig med den så ska du göra dina egna bedömningar av kryptovalutans utveckling och lämna resten till slumpen. Här är huvudorsaken till att många individer ser kryptovalutor som högriskinvesteringar: deras priser är volatila och deras rörelser är ofta oförutsägbara.

På grund av detta så bör du alltid själv investera i att ta reda på så mycket som möjligt om den underliggande tillgången när du investerar i kryptovalutor, där några element återfinns i form av: vad det är, vad används det till, har det tillväxtpotential i framtiden? Du kan inte lägga ansvar på analytiker eller influensers, eftersom deras förutsägelser kring kryptovalutakurser inte är nödvändigtvis bättre än de som du kommer fram till. Vid oreglerade investeringar så har du i slutända själv ansar för dina pengar och ingen annan!

Det kanske låter brutalt, men i det stora hela har kryptovalutor i skrivande stund ökat i värde än så länge, så varför skulle de inte komma att öka i värde även i framtiden? Vissa kryptovalutor har redan etablerat sig på marknaden, så de kan verkar i from av en utmärkt långsiktig investering, medan ovanstående meme-kryptovalutor kan erbjuda snabba vinster för den som vet hur man läser trender på sociala medier adekvat.

Du måste således alltid se till att du har kontroll över dina kryptovalutakurser där du ständigt följer de krypton som intresserar dig för att på så sätt kunna investera i exakt de kryptovalutor som du anser vara mest adekvata för din del!

KÖP KRYPTO HÄR Investering i kryptoaktiver er ureguleret i visse EU-lande og Storbritannien.
Du har ingen EU investor garanti.
Din kapital er udsat for risici.
Analytiker og strategisk investor. Mirsad

Mirsad Hasik är frilansskribent och författare. En skarp och solid analytisk förmåga till den finansiella sfären är superlativ som beskriver honom adekvat. Genom att kombinera hans personliga erfarenheter så skapar han texter av värde med målet att hjälpa just dig med dina investeringar. Centralpunkten i Mirsads investeringsportfölj utgörs av aktier, investeringsfonder och kryptovaluta.

Se alla artiklar av Mirsad