Kryptovalutor för nybörjare (2024 )

Undrar du vad kryptovaluta är och hur den fungerar? Då har du kommit till rätt ställe. Här hittar du en adekvat ”kryptovaluta för nybörjare”-guide som besvara dina frågeställningar på ett enkelt sätt!

Kryptovaluta är förmodligen något som de flesta vid det här lagt har hört talas om, och det är utan tvekan en av de mest omtalade marknaderna för tillfället. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att ett stort antal människor lyckats bli förmögna på sina kryptoinvesteringar, främst på grund av att kryptomarknaden erbjudit en avkastning på flera hundra tusen procent på investerade medel!

Ändå är många motvilliga och skeptiska till att investera, helt enkelt för att de inte vet hur det hela fungerar rent konkret. För att undvika att komplicera saker och ting för mycket så kan du beskåda digital valuta som fungerar som en adekvat betalningsform. Den är även helt oberoende av banker och centralmyndigheter och är idag på god väg att revolutionera hur vi genomför transaktioner.

Vill du veta mer om det hela? Läs vidare och få en detaljerad översikt över tillgängliga kryptovalutor, potentiella framtida prognoser och inte minst hur man investerar i kryptovaluta under 2023.

KÖP KRYPTO HÄR Investering i kryptoaktiver er ureguleret i visse EU-lande og Storbritannien.
Du har ingen EU investor garanti.
Din kapital er udsat for risici.

Vad är kryptovaluta?

Kryptovaluta är en digital valuta som fungerar oberoende av banker och centralbanker. Detta innebär att det är helt decentraliserat och därför existerar uteslutande digitalt samt existerar ej i fysisk form. Detta är en motsägelse kontra den traditionella fiatvaluta, så som den svenska kronan. SEK centraliseras eftersom det ägs, förvaltas och kontrolleras av centralbanken i Sverige.

Idag så finns det tusentals olika kryptovalutor, varav den första utgörs av Bitcoin. Själva Bitcoin-kryptot skapades under 2009, i kölvattnet av finanskrisen, av en (än idag) okänd person med pseudonymen Satoshi Nakamoto.
Nakamoto ville skapa en valuta som var oberoende av centralbanker, så att du som privatpersoner ej behöva använda dig av en tredje part när du genomför dina finansiella transaktioner.

Med andra ord så är kryptovalutan i grund och botten en digital valutan som ej har en anknytning till de traditionella bankerna eller regeringar för den delen. I stället kontrolleras transaktionerna i en distribuerad databas som heter Blockchain.

Så fungerar kryptovaluta i praktiken

Det är tack vare blockchain, eller blockkedjan som den benämns för på svenska som kryptovaluta existerar i första taget och kan således fungera oberoende av centrala myndigheter.

Den här distribuerade databasen samlar in information och publicerar den i en publik form som för övrigt kan beskådas av alla. Det hela samlas in i form av block, vilka sedan placeras i en gemensam behållare i form av en blockkedja. Just därför så benämns det hela för blockkedja (eng. blockchain).

I vilket fall som helst, när ett block lagrar ny information, det vill säga när du genomför en ny transaktion, så måste blocket i fråga godkännas av alla inblandade för den specifika blockkedjan. Dessa individer benämns inom sammanhanget för gruvarbetare (eng. miners).

Med andra ord så fungerar en kryptovaluta enbart på grund av existensen av blockkedja – som offentligt lagrar information för ett distribuerat och öppet nätverk. Det är här decentraliseringen görs möjlig. I stället för att informationen kontrolleras av en enda aktör, till exempel banken, kontrolleras informationen i blockkedjan av alla inblandade deltagare för transaktionen i fråga.

Block chain

Vad är poängen med kryptovaluta egentligen?

Hela poängen med kryptovaluta är att du får möjligheten att både utföra transaktioner och andra digitala tjänster utan inblandning av tredje part. Det hela har flera olika fördelar, inklusive följande:

 • Det är du och den andra parten som bestämmer villkoren. Banken kan inte ta ut avgifter, stoppa eller ändra transaktionen på vägen.
 • Tiden för transaktionen är betydligt snabbare, särskilt om du förflyttar dig över gränserna.
 • Du behöver inte dela med dig känslig privat information. Blockkedjan anammar en stark nivå av kryptering för att skydda de inblandade från obehöriga.
 • Du har full kontroll över det hela. I ett centraliserat system så vet banken allt om din ekonomi inklusive dina mönster när det kommer till spenderande av pengar. Med kryptovaluta så är det bara du som har kännedom om den totala helhetsbilden och ingen annan.

Den övergripande bilden med kryptovalutor är att man önskar skapa ett rättvisare och demokratiskt system där alla deltagare får möjligheten att delta, snarare än att behöva förlita sig på ett centralt organ. En annan uppenbar fördel är att den resulterar i förutsägbar inflation.

Vad kan kryptovaluta användas till?

Världens första kryptovaluta, Bitcoin, skapades som en alternativ valuta. Den fungerar helt utan inblandning av traditionella banker och myndighetsinstanser. Men har det hela flera användningsområden? Svaret är ja! En blockkedja och kryptovaluta kan användas för mer än bara enkla transaktioner, där några av de vanligaste användningsområdena utgörs av följande:

 • Skapande av smarta kontrakt. Ett smart kontrakt är en form av bindande avtal som genomförs när vissa kriterier har uppfyllts.
 • Utveckling av decentraliserade applikationer som möjliggör en mängd olika finansiella tjänster, inklusive lån och utlåning av digitala fonder.
 • Säkerställa integriteten.
 • Enklare spårning av objekt.

Som du kan beskåda så är möjligheterna många där framför allt den senaste framväxten av DeFi-krypto bidragit till att fler individer stärkts sin tro när det kommer till kryptovalutor och deras framtid.
Nya digitala valutor utvecklas ständigt – men hur går det hela till egentligen?

Hur tillverkas kryptovaluta?

När krypto utvecklas så definierar man i förväg hur många enheter (mynt eller tokens) som kryptovalutan kommer utgöras av.

Bitcoin har till exempel ett totalt inflöde på 21 miljoner mynt, medan Dogecoin och Ethereum har ett obegränsat utbud av mynt. Dessa mynt lagras på blockkedjan och för att bryta nya mynt från blockkedjan så måste du utföra en process som inom sammanhanget benämns för mining.

Vad är mining av kryptovalutor egentligen?

De individer vilka ägnar sig åt att tillhandahålla datorkraft som i sin tur nyttjas till att genomföra transaktioner med kryptovalutor belönas med adekvata mänger av mynt, beroende på hur stor mängd av transaktioner som dessa ”miners” bidrar med att genomföra.

Rent konkret så innebär det att ju mer datorkraft som man tillhandahåller, desto högre belöning kommer man att få ta del av i form av kryptomynt. Det hela är ett sätt att tacka dessa individer för deras bidrag, något som för övrigt inom sammanhanget benämns med ”mining”.

Gruvdrift (eng. mining) har vuxit sig till att bli oerhört populärt när nya mynt utvinns. Föreställ dig att du bryter Bitcoin och skickar 2,5 mynt. En Bitcoin är för närvarande värd 550 000 kronor. Om du bryter BTC så kommer du att ha tjänat 1,1 miljoner kr!

Dess popularitet är förståeligt exceptionellt hög, men du måste även vara medveten om det faktum att ”mining” inte är så lätt som det verkar i första taget. Detta hela genomförs med hjälp av datorer vilka ämnar lösa de algoritmiska uppgifter som de ställs inför.

Dessa uppgifter är mycket omfattande och kräver på grund av det enorm datakapacitet. Gruvdrift är alltså ökänd bland gemene man som en stor miljöbov, främst på grund av att denna data-kapacitet som krävs för att utföra ”mining” kräver enorma mängder el.

Staking av kryptovalutor – ”Ett mer grönare alternativ”

Gruvdrift (eng. mining) är förresten ej det enda sättet att bryta nya mynt. Du kan också välja att hålla kryptovalutorna i en så kallad digital plånbok.Det hela har samma syfte som gruvdrift eller mining, men i stället för att belönas för det arbete som läggs ner (när du ägnar dig åt ”mining” så löser du matematiska uppgifter) så belönas du i stället i paritet med den antal mynt som du tillhandahåller.

Med andra ord så säkras nätverket genom att låsa dina kryptomynt till blockkedjan i fråga, där de som väljer att låsa flest mynt har (föga förvånande) möjligheten att väljas som validerare och därmed belönas med ytterligare mynt för sina insatser.

Så i princip handlar staking om att behålla de mynt du redan äger varav du sedan belönas med helt nya mynt. Staking betraktas inofficiellt som en form av ränta inom kryptovärlden och anses vara ett adekvat sätt att generera passiva inkomster på utan att behöva investera i dyr datorutrustning.

Staking och kryptovalutor

Översikt över tillgängliga kryptovalutor – Vilka typer av kryptovalutor kan du ta del av?

Som redan nämnts så finns det tusentals olika typer av kryptovalutor tillgängliga på marknaden. Vissa är mycket lika varandra medan andra har ganska betydande skillnader.
Vi kommer att titta på vilka typer av kryptovalutor som erbjuds idag och vad deras primära syfte är:

 • Bitcoin: Bitcoin är världens första kryptovaluta och är den första som använde sig av blockkedjeteknik för att genomföra transaktioner av diverse slag. Bitcoin befinner sig av den anledningen i en separat kategori. Det skapades (ska tilläggas) som en form av alternativ valuta.
 • Altcoins: Altcoins innehåller alla kryptovalutor som inte är Bitcoin. Här hittar du b.la Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Cardano, det vill säga alla icke-BTC-krypton använder sig av det gemensamma namnet i form av Altcoins.
 • Stablecoins: Stablecoins är en form av krypto som följer värdet av ett visst instrument, till exempel en fiat-valuta såsom dollar eller euro. Målet med stablecoins är att minska kryptomarknadens extrema volatilitet. Exempel på stablecoins utgörs av DAI och Tether.
 • DeFi-mynt: DeFi står för decentraliserad finansiering. Det hela är en form av kryptovaluta som har som mål att tillhandahålla finansiella tjänster utan inblandning av tredje part. DeFi-marknaden har vuxit sig exceptionellt under 2021. Exempel på DeFi krypton utgörs av Polkadot, Aave, Avalanche och Cardano.
 • Meme-mynt: Meme Coins kategoriseras som en form av krypto utan verklig användbarhet. De är avsedda som ett roligt tillskott till marknaden för kryptovalutor och används främst runt om på olika nätverk samt olika typer av sociala plattformar. Under 2021 har ”memes” såsom Dogecoin och Shiba Inu kommit att dominera marknaden för kryptovalutor.

Lista över kryptovalutor:

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Binance
 • Cardano
 • Tjuder
 • Krusa
 • Solana
 • Polkadot
 • Dogecoin
 • USD Coin
 • Shiba Inu
 • Terra
 • Litecoin
 • Lavin
 • Uniswap
 • Wrapped Bitcoin
 • ChainLink
 • Bitcoin Cash
 • Binance USD
 • Polygon

Vilken är den bästa kryptovalutan?

Det finns ingen som kan ge ett exakt svar på frågan gällande den bästa kryptovalutan för närvarande. Bitcoin, som är det största och mest värdefulla idag, kommer sannolikt få lämna över kungatronen om några år.
Det finns flera faktorer att sätta i perspektiv för att kunna svara på frågan gällande den bästa kryptovalutan för närvarande.

Du måste överväga flera aspekter så som det verkliga syftet, potentialen och inte minst attraktionskraften (är det ett krypto som handlare är villiga att investera i?) innan du kan få ett mer precist gällande vad som anses vara den bästa kryptovalutan för närvarande.

Hur som helst, här följer ett urval av de kryptovalutor som vi anser kan vara spännande att fokusera särskilt på under tiden som du söker efter din ideal krypto.

Bitcoin

Bitcoin kryptovaluta

Bitcoin är marknadens största och mest kända kryptovaluta.

Det lanserades 2009 och har sedan dess upplevt en gigantisk tillväxt.

Vid lanseringen kostade ett mynt mindre än 1 krona, medan myntet idag har (i skrivandes stund) ett värde på imponerande 525 000 svenska kronor.

Det totala marknadsvärdet beräknas vara $1 262 miljarder amerikanska dollar.

Trots att Bitcoin är störst så har kryptot varit föremål för en del kritik bland ett flertal välrenommerade kryptoexperter. Kryptovalutan beskrivs som ”föråldrad” och ”gammal”, där transaktionstiden inte heller anses vara adekvat. Bitcoin tar betydligt längre tid att slutföra en transaktion än till exempel Ethereum.

BTC är dock den obestridda herren på tronen och det finns fortfarande ingen som realistisk kommer i närheten av att utmana den om tronen. Det verkar också osannolikt att BTC kan komma att tappa i värde, främst på grund av det faktum att Bitcoin är utan tvekan den mest omtalade på marknaden. De flesta har hört talas om Bitcoin, inklusive individer vilka aldrig beblandat sig med att förstå hur kryptovaluta faktiskt fungerar på djupet.

Läs mer om Bitcoin här.

Ethereum

Ethereum kryptovaluta

Ethereum är den näst största kryptot på marknaden med ett marknadsvärde på $561 miljarder dollar. ETH rankas för närvarande som den näst största kryptot med ett värde per mynt på $4 500. Sedan förra året har så har myntet stigit i värde med nästan 1000 procent.

Ethereum anses också av många vara den mest banbrytande kryptovalutan på marknaden för närvarande. Detta beror på att kryptot var det första som initierade ”smarta kontra

När det kommer till smarta kontrakt så möjliggör dessa en mängd olika typer av decentraliserade tjänster. Det är tack vare Ethereum som många av dagens populärare kryptovalutor faktiskt existerar! ETH fungerar som en global plattform för decentraliserade applikationer.

Läs mer om hur man köper Ethereum här.

Cardano

Cardano kryptovaluta

Cardano lanserades under 2017 och är det krypto som har satt upp ett mål om att omfördela makten och skapa ett mer transparent men även betydligt mer rättvist samhälle.

Cardano betraktas som en populär alternativ till Ethereum och Bitcoin och har därför växt markant sedan den lanserades!

Bara under det senaste året har mynten ökat i värde med över 2000 procent där den sedan lanseringen ökar med gigantiska 10 000 procent! Marknadsvärdet ligger för närvarande på $71 miljarder dollar och Cardano rankas (i skrivande stund) som det sjätte största kryptot på marknaden.

mining. Det hela innebär att du kommer belönas med helt nya mynt bara genom att behålla de som du har i ditt ägo där du får betalt i mynt (likt ränta som du erhåller när du sparar pengar på banken).

Läs mer om Cardano här.

Polkadot

Polkadot kryptovaluta

Polkadot lanserades under 2020 men har redan kommit att etablera sig bland de största kryptovalutorna på marknaden. Det har för närvarande ett börsvärde på $53 miljarder dollar, med ett värde per mynt på $52 dollar. Sedan kryptot lanserades så har har den ökat med omkring 2000 procent i värde!

Polkadot benämns inofficiellt som ”blockkedjan som förenar alla blockkedjor”. Det hela beror på att den har förmågan att binda ihop blockkedjor som annars inte är kompatibelt med varandra, vilket gör det möjligt för stora krypton, så som Bitcoin, att implementera smarta kontrakt betydligt mer smidigt.

Flera experter ser en hög potential hos kryptovalutan och förutspår att den kommer att stiga kraftigt under den kommande tiden.

Vill du köpa Polkadot idag? Då gör du läsa det här.

Dogecoin

Dogecoin kryptovaluta

Dogecoin är det överlägset mest kända meme-myntet på marknaden och kanske världens mest omtalade skämt? För Doge bygger precis på ett skämt, där utvecklarna ville skapa ett roligare mynt som tilltalade andra utanför den inbitna och fokuserade Bitcoin-sfären.

Myntet ansågs ganska snabbt ointressant efter lansering under 2013, men det var inte förrän 2021 som det verkligen tog fart. Detta mycket tack vare Elon Musk. Genom upprepade Twitter-meddelanden och uttalanden om att myntet är ”The Dogefather” fick Musk Doge-priset att skjuta i värde!

Myntet parkerar för närvarande på en nionde plats över de största kryptona på marknaden med ett marknadsvärde på hisnande $35 miljarder dollar. Avkastningen förra året låg på över 10 000%.

Läs mer om hur man köper Dogecoin här.

Shiba Inu

Shiba Inu kryptovaluta

Shiba Inu bygger på hundtrenden skapad av Dogecoin, eftersom den också avbildas i form av en Shiba. Det är känt som ”The Dogekiller” eftersom det har som målet att överträffa Dogecoin när det kommer till marknadsvärde.

Detta lyckades man faktiskt med att uppnå, men det tog lång tid för Doge att återigen cementera sig som den största och mest värdefulla ”meme-kryptot” på marknaden.

Shiba Inu har för närvarande ett börsvärde på imponerande $28 miljarder dollar och rankas på 11:e plats när det kommer till de mest värdefulla kryptovalutorna.

Sedan lanseringen 2020 har SHIB-kryptot ökat med vansinniga 92 miljoner (!) procent.

Läs mer om Shiba Inu här.

Framtiden för kryptovalutor – Ska jag investera?

Kryptovalutornas framtid diskuteras ofta och det råder stor oenighet gällande huruvida man ska investera eller ej. Vissa anser att den definierar ”framtiden” och tror att det kommer att ha en stor inverkan på hur vi utför våra digitala tjänster i framtiden.

Tesla har bland annat meddelat att man överväger att godkänna Bitcoins som en adekvat betalning på sina elbilar, mitt i rykten om att Amazon kommer att välja att göra likadant. Dessutom har flera marknadsledande företag börjat använda sig av blockkedjeteknik i sin verksamhet.

Potentialen är utan tvekan enorm och det är tydligt att kryptovalutan och tekniken bakom den är på väg att revolutionera – inte bara hur vi genomför transaktioner – utan också hur vi utför våra digitala tjänster. Behovet av mellanhänder och tredje part elimineras av krypto, vilket har sina tydliga fördelar.

Vilka är nackdelarna?

Samtidigt får kryptosidans baksida inte underskattas. Det är ett oreglerat objekt som ingen egentligen har kontroll över. Om kryptovalutorna försvinner, du blir hackad eller går miste om dessa på något sätt så kan ingen hjälpa dig. Det finns inga garantier överhuvudtaget!

Dessutom finns det farhågor om att anonymiteten som skapas av kryptovaluta, nämligen att du inte behöver ge ut information om dig själv för att genomföra en transaktion, kommer göra det lättare för brottslingar att ägna sig åt kriminella aktiviteter.

En annan sak som skapar viss turbulens är kryptovalutans höga volatilitet. Här kan priset fluktuera markant inom korta tidsperioder, vilket gör det olämpligt som valuta. Därför anser många att kryptovaluta bara är ett spekulativt objekt och lyfter inte fram de otaliga möjligheter som kryptovaluta faktiskt öppnar upp för.

Huruvida du ska investera eller ej handlar i huvudsak om din risktolerans. Är du villig att investera pengar på en marknad som fluktuerar konstant där ingen reglering tillämpas? Om svaret är ja så har du goda möjligheter att generera skapliga avkastningar!

Här är några tips på hur du lyckas med din kryptoinvestering:

 • Läs på och lär dig grunderna: Läs på och förstå vad du investerar dina pengar i. Försök att förstå mekanismen bakom det hela och lär dig mer om vad kryptovalutans verkliga syfte är. Då kan du lättare bedöma huruvida det hela lämpar sig för din del.
 • Förtydliga dina mål och strategi: Detta är också ytterst viktigt. Med en tydlig plan så kommer du sannolikt ej att påverkas av prisfluktuationer. De som väljer att spekulera i kryptovalutor utan en adekvat plan tenderar att göra det när priset är som högst för att sedan sälja så snart den börjar sjunka, något som i långa loppet innebär att de förlorar en stor del av sina investeringar. Du kan undvika det hela genom att förbereda dig adekvat, samtidigt som du slipar på din investeringsstrategi.
 • Ta in tips och råd från trovärdiga källor: Det skadar aldrig att ta in adekvata tips och råd från trovärdiga webbplatser. Detta kan hjälpa dig att lära dig mer om hur du ska förhålla dig till dina investeringar.
 • Förstå riskerna: Förstå riskerna med att investera. Kryptovalutor är en mycket volatil tillgång, något som innebär även att riskerna med det hela är gigantiska. Det är inte heller så att historiska avkastningar är garantier för framtida resultat. Även om Bitcoin har stigit flera hundra tusen procent sedan 2009 har ett stort antal investerare förlorat pengar på att investera i kryptot.
 • Spendera aldrig mer än du har råd att förlora: Det här är förmodligen den mest elementära aspekten, oavsett typen av investering. Kryptons vinstpotential är verkligen hög, men det betyder ej att du garanteras att gå med vinst. Investera aldrig mer än du har råd att förlora. Du vill också investera små regelbundna belopp i stället för att satsa allt på en enda kort.
 • Sprid din investering över flera kryptovalutor: En väldiversifierad portfölj är ett bra sätt att sprida risken på och därmed minska eventuella förluster. Så istället för att investera i ett krypto så bör du sikta på att fördela riskerna genom att investera i flera av dessa.
 • Välj en bra handelsplattform: Att välja en handelsplattform är av stor betydelse för hur investeringen kommer utveckla sig. Att debiteras höga avgifter riskerar att äta upp en stor del av dina vinster, medan utan adekvata analysverktyg och funktioner så blir det svårare att generera vinster, samtidigt som du minskar risken för onödiga förluster. Vår föredragna handelsplattform i alla avseenden är således ingen mindre än Coinbase.
KÖP KRYPTO HÄR Investering i kryptoaktiver er ureguleret i visse EU-lande og Storbritannien.
Du har ingen EU investor garanti.
Din kapital er udsat for risici.

Vad bestämmer priset på kryptovalutor?

Det mest elementära som du bör ta med dig från denna kryptovaluta för nybörjarguide guide är att kryptovalutor är mycket flyktiga. Det hela innebär att priset fluktuerar kraftigt och ofta – men varför? Vad orsakar de extrema prisfluktuationerna?

För det första så bygger priset på förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. Ju fler intressenter, desto högre pris, varav ett lägre antal intressenter leder till betydligt lägre priser. Det är också så att ju fler mynt som finns tillgängliga, desto lägre blir priset, även om efterfrågan för närvarande är hög.

Detta beror på att konkurrensen per mynt kommer att vara lägre än när mynt-utbudet är lägre. Med andra ord är det inte nödvändigt att ”köpa ut” andra köpare, vilket är fallet om erbjudandet skulle vara lågt vill säga.

Tillgång och efterfrågan påverkas återigen av faktorer som:

 • Nyheter
 • Recension av sociala medier
 • Hype
 • Utvinning, mining och staking

Omnämnande i stora dagstidning, sociala medier och en allmän hype tenderar att inverka stort på värdet hos en kryptovaluta. Ett krypto som upplever positiv publicitet kommer vanligtvis att öka i värde eftersom föregående tenderar att ökad dess efterfrågan.

På samma sätt kommer dålig publicitet i kombination med en lägre hype samt andra negativa faktorer bidra till att efterfrågan minskar, vilket i sin tur leder till ett sjunkande värde.

Med andra ord styrs erbjudandet antingen i form av mining eller staking, något som vi för övrigt belyst detaljerat i denna guide!

Investera i kryptovaluta

Investera i kryptovaluta 2023 – Så här köper du kryptovaluta

Nedan så återger vi en snabb beskrivning av hur man går tillväga för att köpa kryptovaluta. Det är en relativt enkel process som inte tar lång tid. Vad du behöver göra för att komma i gång är nämligen följande:

 • Hitta en handelsplattform
 • Skapa en profil och registrera dig
 • Gör en insättning
 • Hitta kryptovalutan du vill investera i och klicka på ”köp”

Det är faktiskt ej svårare än så. För mer information om hur du köper kryptovaluta, vänligen läs den här artikeln.

Sammanfattning

I denna guide så har vi på en detaljerad plan berör vad kryptovalutor är samt hur dessa fungerar i praktiken. Vi har också beskrivit själva syftet med det hela och de mest populära kryptovalutorna för närvarande på marknaden.

Vi hoppas att ni nu har en bättre förståelse och förstår varför kryptovalutor anses vara så betydelsefulla för vår framtid.

Önskar du komma i gång med investeringar i kryptovalutor? Då är det viktigt att du förstår de risker som det hela medför och att du aldrig investerar mer än du har råd att förlora. Även om marknaden har stigit med flera miljoner procent så finns det inga garantier för att dina investeringar kommer bära frukt.

Det är också viktigt att vara försiktig i valet av kryptovalutabörs. Enligt oss så är Coinbase en given favorit eftersom plattformen tillhandahåller de lägsta priserna, har ett adekvat urval av tillgångar, kombinerat med flera innovativa funktioner och verktyg, inklusive den banbrytande Copytrading-funktionen.

KÖP KRYPTO HÄR Investering i kryptoaktiver er ureguleret i visse EU-lande og Storbritannien.
Du har ingen EU investor garanti.
Din kapital er udsat for risici.

Vanliga frågor

Vad är kryptovaluta för något?

En kryptouvaluta är i själva verket en digital valuta som ej regleras av banker och andra myndighetsinstanser.

Vad är poängen med kryptovaluta?

Poängen med kryptovaluta är att eliminera behovet av tredje part.

Vem kontrollerar kryptovalutor?

Det finns inget centralt organ som kontrollerar kryptovaluta. Kryptovalutor är decentraliserade vilket innebär att det hela styrs av alla deltagare vilka återfinns i nätverket.

Varför stiger kryptovalutor i värde?

Priserna på kryptovalutor påverkas av förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. Kryptovalutan stiger på grund av hög efterfrågan samtidigt som den tenderar att sjunka vid en lägre efterfrågan.

Vilka typer av kryptovaluta finns det för närvarande?

Du kan välja och vraka mellan tusentals olika digitala valutor. Dock så återfinns de populäraste i form av Bitcoin, Ethereum, Dogecoin och Polkadot. Kryptovalutor kategoriseras som antingen Altcoins, Defi Coins, Meme Coins eller Stabelcoins.

Hur kommer man igång med kryptovaluta?

För att investera i kryptovaluta så måste du först skapa ett konto på en handelsplattform. Vi rekommenderar Coinbase i alla avseenden. Du måste sedan göra en aktiv insättning och välja det krypto som du önskar investera i. Klicka sedan på köp för att slutföra det hela. Beskåda sedan din investering i lugn och rå!

Är det lagligt att köpa kryptovaluta?

Ja, det är lagligt.

Vilken plattform för kryptovalutor?

Vi rekommenderar Coinbase. Detta är en prisbelönt plattform med låga avgifter, ett bra urval och en rad innovativa verktyg och funktioner.

Analytiker og strategisk investor. Mirsad

Mirsad Hasik är frilansskribent och författare. En skarp och solid analytisk förmåga till den finansiella sfären är superlativ som beskriver honom adekvat. Genom att kombinera hans personliga erfarenheter så skapar han texter av värde med målet att hjälpa just dig med dina investeringar. Centralpunkten i Mirsads investeringsportfölj utgörs av aktier, investeringsfonder och kryptovaluta.

Se alla artiklar av Mirsad