Cykliska Aktier – Guide till cykliska aktier 2024

För varje dag som kommer så ökar investerare vilka väljer att investera i aktier där målet självfallet är att få ut den högsta möjliga avkastning på de medel som man valt att placera i den specifika tillgången.

Innan man väljer att hoppa på tåget så måste man komma ihåg det faktum att en rad olika faktorer påverkar de rådande aktiekurserna, något som i sin tur innebär att kursen för den specifika aktien kan både stiga men även falla okontrollerad vid varje given tidpunkt.

Detta är ännu mer påtagligt när det kommer till cykliska aktier, vilka traditionellt sett har förmågan att ändra sin kurs relativt snabbt, något som gör att man som investerare måste vara ytterst alert för att på så sätt kunna fatta adekvat beslut.

För att kunna bedriva handeln på ett adekvat sätt så behöver man även ha tillgång till en intuitiv, användarvänlig och modern handelsplattform, vilket är just där som plattformen eToro kommer in bilden.

Genom att använda dig av eToro så får du tillgång till alla de verktyg som du behöver för att sköta handeln med cykliska aktier, samtidigt som du kan fokusera på att få ut det mesta av dina placeringar.

Vi kommer strax att gå in närmare på hur du kommer igång med investeringar i cykliska aktier via eToro. Vänligen uppmärksamma på att varje steg bygger på den föregående, något som innebär att du behöver följa de olika steg som definieras i kronologisk ordning.

KÖP CYKLISKA AKTIER HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

Guide till att köpa cykliska aktier

Om du investerar tillräckligt med tid på att lära dig mer om hur cykliska aktier fungera i praktiken samt gör dig a la jour med rådande marknadsförändringar så råder det ingen tvekan om att den finansiella tillgången kan visa sig var en otroligt bra investering.

Härnäst så kommer vi att gå in närmare på hur du faktiskt kommer igång med dina investeringar i cykliska aktier genom att registrera dig för ett handelskonto hos den välrenommerade plattformen eToro.

Själva tillvägagångssättet skiljer sig ej nämnvärt från att handla med andra typer av finansiella tillgångar, något som innebär att logiken kan tillämpas för alla de investeringsformer vilka tillhandahålls hos plattformen i fråga.

KÖP CYKLISKA AKTIER HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

1. Välj en adekvat plattform för att kunna handla med cykliska aktier

När du önskar komma igång med dina investeringar i cykliska aktier så måste du självfallet ha tillgång till en pålitlig, stabil och välrenommerad handelsplattform för att kunna sköta det hela utan att behöva spendera en massa tid på onödiga detaljer.

Just därför så rekommenderar vi aktieplattformen eToro, som anses vara en av de främsta plattformen för handeln med cykliska aktier på marknaden för närvarande. eToro har även stigit snabbt i graderna på grund av att aktören ej applicerar en avgift eller courtage vid handeln med aktier.

Det hela innebär att man som investerare får behålla en betydligt större del av vinsten, utan att behöva se den försvinna till en massa avgifter, något som ofta återspeglas hos andra handelsplattformar.

Se våra topp 3 handelsplattformar nedan.

2. Skapa ditt handelskonto

image 68

Det första som du behöver göra är att förflytta dig till startsidan för eToro. Väl där så behöver du lokalisera en grön knapp med titeln “Gå med nu”, som för övrigt i skrivande stund återfinns längst upp till höger.
När du klickar på denna knappen så bör du se en sektion i likhet med den som återspeglas i skärmdumpen ovan. Här behöver du ange ditt användarnamn, e-postadress och lösenord samt godkänna de villkor som specificeras av eToro. Du kan även välja att registrera dig även med Facebook eller Google om du så önskar.

Oavsett vad så behöver du även klicka på den unika verifieringslänk som du får motta till den angivna e-postadressen för att kunna komma igång med dina investeringar i cykliska aktier på allvar. Själva registreringsprocessen bör inte ta mer än några minuter i omfång.

3. Sätt in pengar på ditt handelskonto

När du har verifierat ditt handelskonto genom att skicka på den unika länk som du fått motta till din e-postadress så behöver du gå vidare med själva registreringsprocessen genom att sätta in medel att handla med.

För närvarande så kan du välja att sätta in pengar med betal-/kreditkort, PayPal eller en traditionell banköverföring. När det kommer till PayPal och betal-/kreditkort så kan du sätta in så lite som $50 (cirka 500 SEK) för att kunna komma igång med investeringar i cykliska aktier.

Väljer du dock att nyttja en traditionell banköverföring så behöver du sätta in minst $500 (cirka 5 000 SEK) för att kunna nyttja den specifika baklängesmetoden. Oavsett vilken av dessa som du väljer så måste du klickat på knappen ”Sätt in pengar” som återfinns längst ned till vänster.

När du klickat på knappen i fråga så kommer du att omdirigeras till sektionen för insättningar, där du behöver välja den typ av insättningsmetod som du önskar använda dig av, specificera beloppet du vill sätta in och slutligen klicka på den blåa knappen ”Insättning”.

Om allt gått enligt planerna så bör dina pengar återfinnas på ditt handelskonto inom några hundradelar, varav du äntligen är redo att göra din första investering i de åtråvärda cykliska aktierna!

image 69

4. Hur går man tillväga för att köpa cykliska aktier?

Om du kommit såhär långt så är du äntligen redo att förvärva dina första cykliska aktier. Den (förmodligen) enklaste sättet när det kommer till att lokalisera cykliska aktier är att använda dig av fritextsökningen hos eToro.

Det första som du behöver göra är att lokalisera funktion som idag återfinns högst upp på den första sidan som du får beskåda efter att du loggat in på ditt handelskonto.

Härnäst så måste du knappa in en av de cykliska aktier som du önskar handla med. I detta fall så har vi valt att illustrera det hela i form av Amazon, men själva förfarandet är likvärdigt oavsett vilken typ av finansiell tillgång som du väljer att söka efter.

När du knappar in ”Amazon” eller den specifika aktie som du önskar förvärva så behöver du klicka på den blåa knappen i form av ”Handla” som för övrigt återfinns längst ut till höger (se skärmdump).

Notera: För att hitta cykliska aktier så behöver du redan ha kännedom om marknaden i fråga, alternativ läsa mer om dessa aktier längre ned i denna guide för att få reda på vilka aktörer som erbjuder dessa typer av investeringar.

image 70

Härnäst så behöver du klicka på knappen ”Handla” för att komma vidare med köpet av cykliska aktier, vilka i detta fall återges i form av ”Amazon-aktier”.

image 71

När du klickat på ”Handla”-knappen så bör du se en sektion i form av ovanstående. Här får du specificera hur mycket som du önskar förvärva dina cykliska aktier för, huruvida du önskar använda dig av hävstång samt ”Stop Loss” och ”Take Profit”.

De två sistnämnda, i form av ”Stop Loss” och ”Take Profit” återger när du önskar stoppa handeln samt vid vilken nivå som du önskar att vinsten ska betalas ut, där själva handeln självfallet även stoppas oms en följd av det hela.

Oavsett vad du valt så behöver du klicka på den blåa knappen ”Ange order” för att kunna slutföra det hela. När du klickat på knappen i fråga så bör det hela ganska omgående slutföras där du äntligen kan titulera dig själv som ägare av cykliska aktier.

Vad är cykliska aktier för något?

En cyklisk aktie är i själva verket en finansiell tillgång som i grund och botten är ytterst volatil, något som rent konkret innebär att aktiekursen hos tillgången i fråga tenderar att fluktuera kraftigt, något som främst grundas på huruvida världsekonomin befinner sig i låg- eller högkonjunktur.

För att ta ett konkret exempel så tenderar de bolag vilka erbjuder tjänster och produkter i form av resor, elektronik och dyra märkesvaror presterar betydligt sämre under tider med lågkonjunktur.

Anledningen till det hela är att människor tenderar att spendera mindre pengar på dessa typer av konsumtionsvaror, något som i sin tur innebär att cykliska aktier vilka i sin tur återfinns i dessa bolag tenderar att prestera betydligt sämre under tider med lågkonjunktur.

Hur hittar man de bästa cykliska aktierna?

Om du har som mål att investera i cykliska aktier så bör du fokusera på de branscher där det ofta spenderas stora summa pengar inom. Några av de vanligaste återfinns i form av följande bolag:

Branscher med cykliska aktier

  • Reseföretag
  • Detaljhandel
  • Banker
  • Tech
  • Mode

Det ska tilläggas att vi ej kommer med specifika rekommendationer gällande vilka cykliska aktier som du ska överväga att investera i. Detta på grund av att det krävs otroligt mycket ”research” för att lokalisera lämpliga cykliska aktier. Dock så har vi nedan sammanställ en övergripande lista gällande cykliska aktier vilka vi anser att du bör ta en närmare titt på…

Lista över cykliska aktier

Det existerar ett stort antal cykliska aktier på marknaden och som ett led i att förenkla din ”research” så har vi nedan valt att sammanställa en lista över de bolag vilka vi anser att du bör undersöka närmare som ett led i att ta reda på huruvida de lämpar sig just din investerarprofil.

Apple aktier

image 72

Apple är ett av de bolag vilka har förmågan att påverkar hur ekonomin utvecklar sig inom den tekniska sfären, främst på grund av att de tillverkar produkter vilka återfinns i den högre prisklassen.

Konsumenterna tenderar att välja bort Apples produkter under tider med lågkonjunktur, något som å andra sidan från en motsatt effekt under tider av högkonjunktur, där konsulter istället spenderar mer pengar på samma produkter.

Dock så har Apple-aktier visat sig ha en stadig utvecklingen på senare år, där de påvisat en positiv trend under ett flertal år utan några signaler om trenden kommer vända inom närmaste framtid.

KÖP APPLE-AKTIER Ditt kapital är utsatt för risk.

Danske bank aktier

image 73

Danske Bank-aktier utgör också en del av de cykliska aktier vilka du som investerar rekommenderas att ta en närmare titt på. När det kommer till aktier inom banksfären så tenderar dessa att påverkas av huruvida det för närvarande råder hög- eller lågkonjunktur.

Vid lågkonjunktur så kommer aktierna att påverkas negativt, samtidigt som de i sin tur gynnas betydande under tider med högkonjunktur. På grund av det så behöver du ha kännedom om det rådande ekonomiska läget innan du väljer att satsa på cykliska aktier inom banksfären.

KÖP AKTIER i DANSKE BANK Ditt kapital är utsatt för risk.

BMW aktier

image 74

BMW är en av de välkända biltillverkarna vilka profilerat sig som ett premiumvarumärke som riktar sig till de med välfyllda plånböcker. Under tider med lågkonjunktur så tenderar konsumenterna att välja bort varumärken inom kategorin där BMW återfinns.

På samma sätt så tendera konsumenter att spendera betydligt mer pengar på BMW och de varumärken vilka återfinns inom samma sfär under tider med högkonjunktur. Med det skrivet så råder det ingen tvekan om att även BMW-aktien kommer att påverkas om konjunkturen vänder nedåt.

KÖP BMW AKTIER Ditt kapital är utsatt för risk.

Samsung aktier

image 75

Samsung-aktier har profilerat sig som några av de mest välkända cykliska aktierna. Det är även ett bolag som tendera att påverkas starkt av det rådande ekonomiska läget runt om i världen. På grund av att Samsung Electronics fokuserar främst på att utveckla och ta fram produkter inom det tekniska segmentet så står det sig även som en av de aktörer vilka påverkas kraftigt av huruvida det råder låg- eller högkonjunktur.

KÖP SAMSUNG-AKTIER Ditt kapital är utsatt för risk.

Cykliska aktier C25

Det existerar en rad cykliska aktier på den svenska Nasdaq börsen. Vi rekommenderar således att du tar dig en närmare titt på dessa aktier som ett led i att enklare förstå vilka finansiella tillgångar som fins tillgängliga för närvarade.

Precis som vi nämnt tidigare i denna guide så avses cykliska aktier vara de aktier vilka tenderar att påverkas både positivt och negativt, beroende på huruvida det för närvarande råder en hög- eller lågkonjunktur inom den globala ekonomin.

För att ge dig en inblick över vilka bolag som finns tillgängliga på Nasdaq-börsen när det kommer till cykliska aktier så kommer vi nedan att kortfattat redogöra för dessa i form av en övergripande lista:

● ABB
● Assa Abloy
● Atlas Copco
● Boliden
● Holmen
● Sandvik
● SKF
● SSAB
● Thule
● Volvo

Notera: Ovanstående utgör ett urval gällande de cykliska aktier vilka du kan välja att investera i hos den svenska Nasdaq-börsen. För mer information om dessa bolag så hänvisar vi dig till bolagets officiella webbplatser.

Är cykliska aktier en bra investering?

När du bestämmer dig för att investera i cykliska aktier så är det ytterst viktigt att du gör dig införstådd med hur dessa fungerar i praktiken för att det hela ska mynna ut i den resultat som du hoppas på, det vill säga, en adekvat vinst.

För att åstadkomma detta så behöver du hänga med i svängarna gällande vad som sker i den finansiella världen, där du exempelvis behöver ha koll på huruvida det råder en låg- eller högkonjunktur, för att på så sätt få en högre möjlighet att upptäcka lukrativa cykliska aktier som du kan välja att investera i tillväxtaktier men även i lämpliga defensiva aktier.

Det hela kommer medför att du får en jämnt fördelad aktieportfölj, där risken fördelas adekvat, något som i sin tur även innebär att du enklare kan ta mer objektiva och rättmätiga beslut.

KÖP CYKLISKA AKTIER HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

Vanliga frågor

Vad är cykliska aktier för något?

Cykliska aktier är en form av aktier vilka tenderar att påverkas mest av det rådande ekonomiska läget runt om i världen. På grund av det så anses de vara ytterst volatila, där själv aktiekursen har en förmåga att stiga markant under tider med högkonjunktur. På samma sätt så tenderar kursen att dyka fritt under tider med lågkonjunktur. För att läsa mer över de populäraste cykliska aktierna så rekommenderar vi att du tar en titt på denna guide.

Lämpar sig cykliska aktier som en adekvat form av investering?

Om du väljer att investera i cykliska aktier så behöver du även ha en bra bild över huruvida det för närvarande råder en låg- eller högkonjunktur i världen. Det hela hjälper dig att köpa och sälja vid rätt tidpunkt, något som i sin tur ökar risken för högre avkastningar.

Hur lokaliserar jag cykliska aktier med potential?

Det hela beror främst på vilken typ av strategi du valt att anamma när det kommer till dina investeringar i aktier. Vi har sammanställt en lista gällande de aktier som du kan välja att investera i, något som innebär att vi redan gjort jobbet åt dig. Tumregeln är dock att alltid göra din egen hemläxa och undersöka mer om de cykliska aktier som du önskar investera i innan du väljer att genomföra placeringar.

Hur köper man cykliska aktier?

Det är förhållandevis ganska enkelt att förvärva cykliska aktier när du väl lokaliserat en lämplig tillgång som du önskar förvärva. Traditionellt sett så brukar man handla cykliska aktier antingen via en bank men även genom att nyttja en lämplig handelsplattform, i detta fall eToro. Själva processen för hur du går tillväga för att förvärra cykliska aktier med eToro återges i början av denna guide.

Analytiker og strategisk investor. Mirsad

Mirsad Hasik är frilansskribent och författare. En skarp och solid analytisk förmåga till den finansiella sfären är superlativ som beskriver honom adekvat. Genom att kombinera hans personliga erfarenheter så skapar han texter av värde med målet att hjälpa just dig med dina investeringar. Centralpunkten i Mirsads investeringsportfölj utgörs av aktier, investeringsfonder och kryptovaluta.

Se alla artiklar av Mirsad