Bästa investeringsplattformen (2024)

Det existerar ett stort antal plattformar på marknaden idag vilka i sin tur erbjuder dig möjligheten att komma igång med investeringar i olika typer av finansiella tillgångar.

Det hela har medfört att det blivit betydligt lättare för gemene man att komma igång med placeringar i diverse tillgångar utan att för den delen behöva ha en djupare kunskap om den underliggande tillgången.

Några av de vanligaste underliggande tillgångar som dagens handelsplattformar tillhandahåller utgörs av aktier, valutor (forex), indexfonder, kryptovalutor för att nämna några.

I följande guide så kommer vi att gå närmare in på några av de utvalda investeringsplattformen vilka vi ska tilläggas även anser vara en av de ledande aktörerna för närvarande.

Målet med det hela är att du ska kunna komma igång med dina investeringar betydligt snabbare och enklare utan att behöva ödsla din tid på onödiga element.

Det är även viktigt att understryka det faktum att även mer erfarna investerare bör hitta en del matnyttigt i denna guide, vilket är just därför som vi rekommenderar alla att ta del av den information som återges, oavsett om man är helt grön inom sfären för investeringar eller en erfaren börshaj.

Härnäst så återger vi på ett övergripande nivå våra topp-3 alternativ när det kommer till de investeringsplattformarna för 2024 vilka vi anser vara de främsta på marknaden för närvarande.

KÖP AKTIER HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

Topp 3 bästa investeringsplattformarna för 2024

 • eToro – Populär investeringsplattform med 0 SEK i courtage och avgift när det kommer till aktiehandel.
 • Kapital – Stor investeringsplattform som riktar sig till alla de vilka önskar fokusera på handeln med CFD:er.
 • SaxoInvestor – Populär dansk investeringsplattform med ett stort urval av nordiska aktier.
KÖP AKTIER HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

De bästa investeringsplattformarna (2024)

När du är ute efter en adekvat investeringsplattform så finns det en rad aspekter vilka du måste ha kännedom om innan du bestämmer dig för det hela.

Om du önskar investera i aktier så bör du rikta in dig på att hitta en handelsplattformen som erbjuder dig möjligheten att utföra placeringar utan att du för den delen blir debiterade avgifter och courtage.

Det sistnämnda spelar en stor roll vid valet av handelsplattform eftersom courtage och avgifter kan indirekt förverka en stor del av dina avkastningar, något som du självfallet måste undvika!

Som ett led i att hjälpa dig på traven vid valet av en lämplig investeringsplattform så har vi använt oss av en rad parametrar för att rangordna det hela.

Några av de element vilka vi utvärderat utgörs av priser, användarvänlighet, urval av investeringstillgångar i form av aktier, råvaror med mera.

Nedan så återger vi de handelsplattformar vilka vi för närvarande anser ligga i framkant så att du enklare och snabbare ska kunna komma igång med dina investeringar utan att ödsla på din dyrbara tid:

 • eToro – Den investeringsplattform som vi anser vara den absolut bästa på marknaden idag. Här får du möjligheten att handla med aktier, indexfonder, ETF:er (för att nämna några) utan att bli debiterad med courtage eller några andra avgifter.
 • Capital – En annan populär investeringsplattform som riktar sig främst mot de investerare vilka önskar handla med CFD:er i aktier, kryptovalutor och dylikt.
 • SaxoInvestor – En dansk investeringsplattform som erbjuder dig ett brett urval av nordiska aktier till ytterst konkurrenskraftiga handelsavgifter.

Studerar man ovanstående lista så kommer man tämligen ganska snabbt fram till att just eToro får anses vara den bästa investeringsplattformen för 2024.

Detta främst på grund av att handelsplattformen dig möjligheten att snabbt komma igång med placeringar i en rad underliggande tillgångar såsom aktier utan att bli debiterad courtage eller några andra avgifter.

Så här kommer du igång med dina investeringar

När du har bestämd dig för att nyttja en investeringsplattform så måste du först skapa ett handelskonto som ett led i att kunna genomföra de affärer som du ämnar göra.

För att illustrera processen så kommer vi att använda oss av den investeringsplattformar som vi anser vara den bästa på marknaden för närvarande, nämligen i form av eToro.

Vi tar dig igenom de olika stegen där vi illustrerar bl.a. hur du går tillväga för att skapa ett handelskonto samt visar dig hur du förvärva dina första aktier via plattformen i fråga.

Som vi redan nämnt ett flertal gånger tidigare så debiteras du inget courtage vid handeln med aktier hos eToro, något som i sin tur innebär att avkastningen blir betydligt högre, till skillnad från andra plattformar där det inte är ovanligt att debiteras mellan 20–100 SEK per varje genomför affär.

1. Skapa ett handelskonto

Det första som du behöver göra för att komma igång med din handel är att skapa ett handelskonto. För att göra det så behöver du först förflytta dig till webbplatsen för eToro, klicka på den gröna knappen med titeln ”Gå med nu”, som i skrivande stund återfinns längst upp till höger på startsidan.

image 77

Härnäst så kommer du att beskåda det hela i form av en sektion som i mån och tycke liknar den som återges i skärmdumpen ovan. Här behöver du ange ditt ”användarnamn”, ”e-postadress” och ”lösenord”.

Du klickar sedan på den blåa knappen med vit text i form av ”Skapa konto” varav du omdirigeras till inloggningssektionen. Innan du loggar in så måste du även ha klickat på den unika verifieringslänk som skickas ut till den angivna e-postadressen.

Det sistnämnda är av stor vikt eftersom det möjliggör insättning av medel, något som vi går in närmare på härnäst…

2. Sätt in medel

När du har loggat in på ditt handelskonto så behöver du går vidare till att sätta in pengar på ditt handelskonto. Du kan använda dig av ett flertal olika betalningsmetoder i form av PayPal, betal-/kreditkort och traditionella banköverföringar.

För PayPal och betal-/kreditkort så kan du välja att sätta in så lite som 500 SEK, varav du vid valet av insättning via en traditionell banköverföring så måste du sätta in minst 5 000 SEK för att kunna genomföra det hela.

För att sätta in pengar så behöver du först klicka på den blåa knappen (längst ned till vänster) med texten ”Sätt in pengar”. Här kommer du att behöva väja betalmetod, beloppet som du önskar sätta in samt valutan som du önskar använda dig av.

Så snart som överföringen verifierats så kommer du äntligen att kunna gå vidare till att börja investera med hjälp av eToro.

image 78

3. Köp dina första aktier

För att du ska hitta en adekvat aktie att investera i så behöver du först lokalisera textrutan (högst upp) där du får möjligheten att knappa in den underliggande tillgång som du är intresserad av.

Här behöver du knappa in namnet på den aktie som du har intresse av att investera i, något som vi för sakens skull redan gjort åt dig i form av ”Vestas Wind Systems”.

Självklart så kan du välja andra typer av aktier som du är intresserad av, men för att illustrera själva processen samt hur förvärva dina första aktier så kommer vi i fortsättningen att använda oss av ”Vestas Wind Systems”.

image 79

4. Slutför din affär

När du får upp ”Vestas Wind Systems” i sökrutan så behöver du klicka på ”Handla”-knappen varav du bör se ett fönster i likhet med den som återspeglas nedan.

image 80

Du kommer nu att kunna definiera hur stort belopp som du önskar investera men även huruvida du ska använda dig av ”stop loss”, ”hävstång” eller ”take profit”.

När du har bestämt dig för hur många aktier som du önskar förvärva samt huruvida du ska använda dig av de tillval vilka återges i föregående sektion så behöver du klicka på den blåa knappen i form av ”Öppna affär”.

När du gjort det så kommer du äntligen att äga aktier i ”Vestas Wind Systems” och kan således beskåda dessa genom att förflytta dig till ”Portfölj” som återfinns i menyn längst ut till vänster.

Som du kan beskåda så är det inte svårare än så här att investera aktier via eToro, vilket är just därför som även du bör välja aktören i fråga som in förvalda handelsplattform!

eToro – Bästa investeringsplattformen

image 81

Vi har (föga förvånande) utsett eToro som den bästa investeringsplattformen på marknaden. Ett annat element som vi önskar lyfta fram är att eToro verkar även som den största investeringsplattformen i när det kommer till något som benämns för social handel.

Det föregående innebär i korta drag att man kopierar strategier från andra framgångsrika handlare som ett led i att öka sina chanser att upprepa det hela.

eToro har upplevt en stor tillväxt under de senaste åren där man även utvecklat handelsplattformen på flera nivåer. Man har för närvarande mer än 20 miljoner användare vilket tydligt påvisar att man har en auktoritär ställning på marknaden.

REGISTRERA DIG PÅ ETORO HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

Capital.com

image 82

Capital.com är en stor investeringsplattform som främst fokuserar på att erbjuda dig olika former av investeringar i CFD:er. Just därför så lämpar sig Capital främst för alla de handlare vilka önskar utför sina affärer i kombination med hävstång.

På grund av det så har Capital.com ökat ganska snabbit i popularitet, särskilt bland de vilka inom sammanhangen benämns för som ”daytraders” eller ”dagshandlare”.

Här får man ta del av ett brett utbud av investeringsmöjligheter, något som erbjuder dig möjligheten att investera i en rad underliggande tillgångar, där allt från aktier vidare till kryptovalutor och råvaror återfinns.

SaxoInvestor

image 83

SaxoInvestor är en stor dansk handelsplattform, som profilerat sig till helt nya investerare. Det hela återges i en användarvänlig och enkel plattform där du har goda möjligheter att investera i både danska och nordiska aktier.

Det hela är även en av de primära anledningarna till att just denna investeringsplattform återfinns på vår lista gällande de 3 bästa när det kommer till handeln med just aktier.

Förutom adekvat möjligheten att investera i aktier så erbjuder dig även SaxoInvestor-plattformen möjligheten att handla med indexfonder och ETF:er.

REGISTRERA DIG PÅ SAXOINVESTOR HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

Vilken investeringsplattform ska jag välja (2024)?

Det existerar ett stort antal olika parametrar vilka man måste ta ställning till när det kommer till valet av investeringsplattform. Vissa investerare har långsiktiga mål med sina affärer, något som innebär att de anammar en helt annan strategi i jämförelse med exempelvis en daytrader.

När vi får frågan gällande vilken investeringsplattform som en handlare bör välja så brukar vårt svar alltid grunda i att den specifika handelsplattformen måste ha en bra användarvänlighet, påföra låga avgifter och courtage samt erbjuda ett stort urval av investeringstillgångar.

Nedan så återger vi i punktform de aspekter vilka du behöver fokusera på när det kommer till valet av investeringsplattform:

 • Användarvänlighet
 • Courtage och avgifter
 • Språket på plattformen
 • Urval av investeringsmöjligheter
 • Möjlighet att ta del av andra investerares åsikter

Ovanstående element är något som vi personligen alltid beaktar innan vi väljer vår handelsplattform. Just därför så rekommenderar vi eToro som vår föredragna alternativ eftersom vi anser den vara den bästa plattformen på marknaden för närvarande!

Med det skrivet så hoppas vi att du fått en större inblick och gjort dig införstådd med hur du går tillväga för att välja en handelsplattform som lämpar sig just för dina specifika behov.

Vanliga frågor

Vilken är den bästa investeringsplattformen 2024?

Ovanstående fråga är ganska subjektiv och beror främst på vilken typ av strategi gällande handeln med aktier som du har valt, inklusive de krav som du satt upp gällande valet av investeringsplattformar. Du kan beskåda våra topp 3 investeringsplattformar här.

Vilken investeringsplattform anses vara den bästa när det kommer till handel med aktier?

Vår föredragna investeringsplattform utgörs av eToro. Här får du möjligheten att köpa aktier med 0 SEK courtage, något som i sin tur innebär att du får behålla en stor del av vinsten utan att behöva se den gå till diverse avgifter.

Hur väljer man en adekvat investeringsplattform?

För att hitta en lämplig investeringsplattform så måste du först komma underfund vilka krav du har kring det hela. Några av de vanligaste återfinns i form av de avgifter som påförs, användarvänlighet, utbudet av investeringsmöjligheter m.m.

Vilken investeringsplattform är bäst i Sverige för närvarande?

Vi har skapat en helt egen guide där vi redogör detaljerat för de absolut bästa investeringsplattformarna på den svenska marknaden. Du kan läsa mer om det hela på följande sida.

Vilken investeringsplattform ska jag välja egentligen?

Innan du bestämmer dig för vilken investeringsplattform som du ska välja så finns det ett antal parametrar vilka du behöver ha kännedom om för att på så sätt kunna göra ett rättmätigt val. Några av de kriterier som du behöver ta ställning till återges i form av de avgifter som påförs, användbarhet, urvalet av investeringstillgångar etc.

Analytiker og strategisk investor. Mirsad

Mirsad Hasik är frilansskribent och författare. En skarp och solid analytisk förmåga till den finansiella sfären är superlativ som beskriver honom adekvat. Genom att kombinera hans personliga erfarenheter så skapar han texter av värde med målet att hjälpa just dig med dina investeringar. Centralpunkten i Mirsads investeringsportfölj utgörs av aktier, investeringsfonder och kryptovaluta.

Se alla artiklar av Mirsad