Kommer Stockholmsbörsens uppåtgående trend att fortsätta?

Under de senaste åren har investerare varit med om en berg-och-dalbana när de har upplevt de beryktade upp- och nedgångarna på börsen. Efter att ha nått rekordhöjder år 2021 och genomgått betydande lågkonjunkturer år 2022, uppstår frågan: kommer denna uppåtgående trend att fortsätta? Medan framtiden fortfarande är osäker, verkar den nuvarande situationen på börsen vara lovande. Låt oss granska de nuvarande marknadsförhållandena.

Upp 28% sedan botten 2022

För ungefär 1,5 år sedan, den 4 januari 2022, nådde Stockholmsbörsen (OMXS30) sin historiska toppnivå. Dock, bara tio månader senare, i början av oktober 2022, hade marknaden sjunkit med nästan 28%. Som tur var markerade det bottenläge, eftersom marknaden sedan dess har återhämtat sig på ett anmärkningsvärt sätt.

Sedan bottenläget 2022 har aktiemarknaden ökat med imponerande 28%.

Den största återhämtningen inträffade mot slutet av 2022, och den positiva trenden fortsatte in i det nya året. Under den första månaden 2023 ökade marknaden med nästan 11%, vilket gav lättnad och glädje åt många investerare.

Hittills under 2023 har Stockholmsbörsen visat en tillväxt på 11,6%. För att nå ”historisk toppnivå” igen skulle marknaden behöva stiga ytterligare cirka 8%, enligt data från aktiemäklare. Med hänsyn till återinvesterade utdelningar har OMXS30GI-indexet, som inkluderar Avanza Zero, en indexfond, genererat en tillväxt på 14% i år.

När vi blickar framåt mot resten av 2023 är det viktigt att komma ihåg att börsen är framåtblickande. Marknadsrörelser påverkas av förväntningar om framtida händelser. Förra året ledde oro för betydande räntehöjningar och en kommande recession till betydande nedgångar.

Dock förutspås det att marknaden har agerat försiktigt under de senaste månaderna och väntar på effekterna av räntehöjningar på inflationen, inte bara i Sverige utan även i USA och Europa. Aktuell data tyder på att inflationen är på nedgång, särskilt i USA där den nådde sin topp förra sommaren. Detta tyder på förväntningar om att räntehöjningar kan stabilisera sig och eventuellt minska under de kommande åren.

Trots detta innebär osäkerheter i ekonomin risker. Potentiella konsekvenser för sektorer i ekonomin som bromsar upp, såsom konkursfall, arbetslöshet och bostadspriser, förblir osäkra. Dessutom lägger det pågående konflikten i Ukraina till en negativ osäkerhetsnivå med oförutsägbara utfall.

Historiskt beteende på börsen

Att undersöka Stockholmsbörsens historiska beteende under tidigare finansiella kriser kan ge insikter. Under IT-bubblan år 2000 upplevde marknaden en ökning med nästan 110% under 14 månader, följt av en betydande krasch. Det tog tre år att nå botten, vilket visade på förekomsten av övervärderade företag under den perioden.

Under finanskrisen 2008 sjönk marknaden med nästan 60% från sin topp i juli 2007 till botten i oktober 2008. Dock, inom det första året efter botten såg marknaden en ökning på 20%. Under de kommande sex åren steg den med 80% innan Eurokrisen år 2015.

Under Europas bekymmer/Kinas oro/Råvaru krisen år 2015 sjönk marknaden med nästan 28% från sin topp i april 2015 under lite över ett år. Inom ett år efter bottenåret återhämtade den sig med över 20%.

COVID-19-pandemin år 2020 ledde till en 34% nedgång på börsen på mindre än en månad. Dock, inom sex månader återhämtade sig marknaden och återtog allt det förlorade. I januari 2022 hade den upplevt en ökning med 85% sedan botten.

Nyligen nådde marknaden en potentiell botten under inflationskrisen 2022, med en nedgång på 28% över nio månader. Sedan dess har marknaden återhämtat sig med en ökning på 28%.

Utsikter och lärdomar

När vi tittar på de bäst presterande fonderna under 2023 blir det tydligt att förra årets underpresterare har blivit årets vinnare. Flera fonder investerar främst i teknologi, vilket tyder på en förändring av marknadstrender. Det är viktigt att notera att dessa fonder är aktivt förvaltade och högriskinvesteringar med avgifter över 1% och ofta nära 2%.

När det gäller enskilda aktier inkluderar de bästa presterande aktierna under 2023 företag från olika sektorer såsom teknik och industri. Det är dock viktigt att genomföra noggrann analys och inte enbart lita på tidigare resultat vid överväganden av investeringsmöjligheter.

I takt med att börsen fortsätter att fluktuera är det klokt att närma sig investeringsbeslut med försiktighet, med hänsyn till både historiska trender och den aktuella ekonomiska landskapet. Även om marknaden visar lovande tecken, kvarstår osäkerheter, vilket betonar vikten av noggrann utvärdering och riskhantering när man navigerar i den ständigt föränderliga världen av investeringar.

Redaktionen

Se alla artiklar av Redaktionen