Männen överrepresenterade på både börsen och nätcasinon

Antalet personer som investerar på börsen vuxit under de senaste åren. Detta inte minst med anledning av den ökade tillgänglighet som blivit nu när en investering aldrig är längre bort än ett par klick på datorn, surfplattan eller smartphonen.

Även att spela på casino har fått sig ett rejält uppsving bland svenskarna. Den primära orsaken antas vara densamma som för aktiehandel – med anledning av nätcasinonas framfart kan man i dag enkelt ta del av hela världens spelutbud oavsett var man befinner sig.

Växande utbud av nätmäklare och casinon utan svensk licens

I dag tillhör aktiehandel alltså inte längre bara männen på Wall Street. Numera finns ett flertal nätmäklare tillgängliga, där i princip vem som helst över 18 år kan registrera sig och börja köpa och sälja värdepapper. Därtill finns också en lång rad sajter som lär ut hur man investerar och tipsar om investeringsobjekt, för att hjälpa investerarna på traven.

Antalet nätcasinon växer ständigt och även här finns många alternativ för spelare. Dels finns de svenska spelsidorna, dels finns så kallade casinon utan svensk licens, det vill säga nätcasinon som besitter licens utfärdad av myndighet i annat land.

Det finns i dag en lång rad utländska myndigheter som beviljar spellicenser. De olika licenserna har olika krav på sig, vilket gör att spelupplevelsen kan skilja sig kraftigt beroende på vilket nätcasino man besöker. Har du funderingar kring casinon utan licens och hur de fungerar? Kolla in StarWarsCasinos.com FAQ för att besvara dina frågor om casinon utan licens här.

Flest män spelar på online casino

Aktiehandel och spel på casino har många likheter. Det allra tydligaste exemplet är att båda handlar om att satsa sina pengar i hopp om att de ska växa. Många upplever också en kick av möjligheten till avkastning.

Därtill kan både ens investeringar och spelande gynnas av att man studerar och implementerar olika strategier. Det bör dock sägas att casinospel i regel baseras mycket på slump, i alla fall mer än utfallet när man investerar i aktier. En annan viktig skillnad är att casinon inte bör ses som ett sätt att tjäna pengar, utan endast som en underhållningsform.

Ovanstående faktorer tycks som sagt locka en lång rad svenskar, men enligt undersökningar verkar det mest vara män som dras till såväl aktiehandel som casinospel. I Spelinspektionens rapport Allmänheten om spel från 2022 framkommer att 46 procent av de tillfrågade männen uppger att de spelat om pengar under den senaste veckan. Vad gäller kvinnorna uppgår samma siffra till 30 procent.

Därtill menar 59 procent av männen i rapporten att de spelar om pengar någon gång i månaden eller oftare. Samma svarsalternativ anges av 40 procent av de tillfrågade kvinnorna. 39 procent av männen respektive 18 procent av kvinnorna uppger att de spelar så gott som varje dag eller någon/ett par gånger i veckan.

21 procent av spelarna, såväl män som kvinnor, tänka sig att spela på ett casino utan svensk licens. Enligt rapporten är det fler män än kvinnor som menar att de är villiga att söka sig utanför det svenska licenssystemet.

Män vill göra aktiva val i sitt sparande

Demoskop har, på uppdrag av företaget Borgo, frågat 2 000 svenskar om deras sparvanor, och det visar sig att det även inom detta segment finns stor skillnad mellan hur kvinnor och män agerar. Även på börsen är det nämligen flest män som rör sig.

Enligt undersökningen sparar nästan varannan man (43 procent) i aktier. Sett till kvinnorna är det betydligt färre än så, nämligen var fjärde (25 procent). Aktier utgör den primära sparandeformen för ungefär var fjärde man. Det är endast en av 10 kvinnor som uppger att de i första hand vänder sig till aktier för att spara.

Orsakerna bakom dessa skillnader är oklara och fastställs alltså inte i undersökningen. Det som dock kan konstateras är att män tycks vara mer lockade av att göra aktiva val kopplat till sitt sparande. Detta stöds inte minst av att det är fler kvinnor än män som väljer att spara i det mer passiva alternativet nollräntekonton.

Kvinnor investerar mer framgångsrikt än män

En annan anledning till att färre kvinnor investerar på börsen kan vara att kvinnor generellt sett har sämre självförtroende vad gäller investeringar och tror sig ha sämre kunskaper inom området än män. Samtidigt visar en undersökning från Avanza att kvinnornas investeringar ger bättre resultat än männens.

Nätmäklaren analyserade sina kunders börsinvesteringar under en tolvmånadersperiod, och kom fram till resultatet att kvinnornas investeringar hade en medianavkastning om 10 procent, vilket är sex procentenheter högre än männens investeringar.

Man menar att kvinnorna var mer framgångsrika i nästan alla åldersgrupper. Särskilt lyfter man fram åldersgruppen 18–30, där avkastningen på investeringar gjorda av kvinnor var nära sex gånger högre än de som gjordes av män.

Även här lyder en av förklaringarna att kvinnor generellt sett är mer passiva i sitt sparande – de tar inte lika stora risker i sina investeringar samtidigt som de inte är lika benägna att sälja sina tillgångar vid börsfall som männen. Något som alltså visat sig kunna vara en framgångsrik strategi.

Redaktionen

Se alla artiklar av Redaktionen