Teslas accelererande närvaro hämmar Nios marknadsexpansion

https://aktieskola.com/teslas-accelererande-narvaro-hammar-nios-marknadsexpansion/

Nio är en kinesisk biltillverkare som specialiserar sig på självkörande elbilar med den allra bästa tekniken och artificiell intelligens. Företaget säljer globalt men har sitt primära fokus i Asien. Således är Nio en konkurrent till Tesla på marknaden för eldrivna fordon, och har länge haft planer på att expandera både i och utanför Kina. Men en ny uppdatering av försäljningen av elbilar har fått aktierna att rasa, samtidigt som Tesla tar över marknadsandelarna, vilket hämmar det kinesiska företagets tillväxt.

Nio grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Shanghai, Kina. Bolaget konstruerar, tillverkar och säljer eldrivna fordon både nationellt och internationellt. Och med den senaste tidens boom på marknaden för elbilar har de klarat sig relativt bra hittills.

De började expandera till Norge 2021 av ganska uppenbara skäl. I Norge bor trots allt många höginkomsttagare och Tesla har länge varit en elbil som många norrmän kört. Därutöver har det uppskattats att cirka 90 procent av nya personbilar i landet är eldrivna, vilket naturligtvis innebar att Nio gav sig in på en lukrativ marknad. Men det är svårt att slå Tesla, som redan dominerar den norska marknaden och står för mer än 40 procent av den månatliga försäljningen. Därför är det föga förvånande att många är ovilliga att allokera sina innehav till en Nio aktie.

Och det är inte uteslutande i Norge som Tesla bromsar den kinesiska elbilstillverkarens tillväxt. Tesla är störst i hela Europa, vilket är en central anledning till att Nios marknadsandelar har sjunkit ganska rejält.

En ny aktör på en mycket konkurrensutsatt marknad

Nio anses fortfarande vara ett mycket ungt företag eftersom de inte har varit aktiva på marknaden för elfordon i särskilt många år. I början gick det nästan överraskande bra för företaget – 2020 var ett bra år och 2021, när de expanderade till Norge, nådde bolaget sin topp. Men sedan dess kan man säga att det har gått utför för det kinesiska företaget. Pandemin var en av orsakerna till bolagets nedgång, och sedan kom energikrisen till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Detta, i kombination med det faktum att Tesla fortsätter att vara framgångsrik på samma marknad som Nio, gör att framtiden just nu ser allt annat än ljus ut för Nio. Men som investerare är det viktigt att tänka långsiktigt och naturligtvis ta både risker och möjligheter i aktien i beaktande. Nio förväntas till exempel att utöka sitt utbud av elbilar från sex till åtta under året och expandera till fler europeiska marknader. Dessa förändringar kan spela en stor roll för aktiens framtid.

Att investera eller inte investera i Nio, det är frågan

Det faktum att Nios marknadsexpansion begränsas av Teslas ökande närvaro på elbilsmarknaden har således sina uppenbara nackdelar – det gör Nios aktier betydligt mer riskfyllda eftersom det finns en stor sannolikhet för att de kommer att fortsätta att tappa i värde.

Däremot kommer marknaden för gröna aktier sannolikt att fortsätta växa – faktum är att elbilar förväntas stå för hela 90 procent av försäljningen av nya bilar i Kina 2030. Det skulle vara otroligt förvånande om Tesla skulle vara det enda märket på marknaden. Sedan får vi inte glömma att nämna att Kina faktiskt är världens snabbast växande marknad för elbilar, men det är som sagt väldigt konkurrensutsatt. Förutom Tesla, säljer även Volkswagen, General Motors och Fordon elfordon tillverkade i landet för kinesiska konsumenter.

Huruvida det är en bra idé att investera i en Nio aktie eller inte är svårt för oss att säga. Hittills har elbilstillverkaren inte visat någon särskilt god avkastning, men det är fortfarande ett nytt företag, så i princip kan mycket komma att förändras. Därutöver ses Nios som en potentiell utmanare till Tesla under de kommande åren, tack vare sitt starka varumärke i Kina och sitt lilla fotfäste på internationella marknader.

Sammanfattningsvis

Som en allmän regel bör man vänta med att investera i ett företag tills det visar stadig expansion och tillväxt på den marknad det verkar på. Dessutom vet man inte om en global recession skulle kunna vara ett bakslag för både införandet och försäljningen av elfordon. Men det går heller inte att bortse från att det ibland är risktagare som fattar de klokaste besluten på lång sikt.

En diversifierad portfölj med en liten andel i Nio aktier kan vara vettigt, men det kan också vara bra att vara på den säkra sidan och vänta några månader för att se hur saker och ting utvecklas innan man fattar ett beslut. Det råder ingen tvekan om att vi går en spännande framtid till mötes, trots de kriser som vi för närvarande står inför.

Om turen är på deras sida kan elbilstillverkare mycket väl komma ut på andra sidan bättre rustade än de är idag, och då kan du som investerare dra nytta av att ha investerat i deras aktier. Men det förutsätter också att du håller koll på din risktolerans och inte lägger alla ägg i samma korg.

Redaktionen

Se alla artiklar av Redaktionen