Tillväxtaktier – Ta del av 5 spännande tillväxtaktier under 2024

Tillväxtaktier är en form av aktier vilka förväntas stiga betydligt i värde senare i framtiden. Dessa återfinns ofta i bolag vilka erbjuder låga avkastningar vid köptillfället.

Dock så kan det även handla om ett bolag som precis starta upp sin verksamhet men som idag erbjuder en produkt eller tjänst där investerare anser att de i framtiden kommer få ta del av betydligt högre avkastningar.

Några av dessa bolag kan exempelvis ha ett speciellt patent eller förfogar över unik teknik som man uppfatta kommer revolutionera den marknad som man verka inom.

När det kommer till handeln med tillväxtaktier så är det ganska enkelt att förvärva dessa genom att använda sig av handelsplattformen eToro. Här får du möjligheten att investera i tillväxtaktier utan att för den delen påföras courtage eller andra avgifter för den delen.

KÖP TILLVÄXTAKTIER HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

Köpguide: Så här går du tillväga för att förvärva tillväxtaktier

Härnäst så kommer vi att fokusera mer konkret på hur du går tillväga för att förvärva tillväxtaktier. Resten av denna guide återges i form av olika steg vilka du förväntas fullfölja som ett led i att komma igång med din handel.

Du kommer även att få en bättre överblick gällande hur du faktiskt rent konkret går tillväga för att investera tillväxtaktier genom den plattform som vi rekommenderar.

Själva processen är tämligen ganska enkelt eftersom det hela skiljer sig ej nämnvärt än när det kommer till att förvärva andra typer av finansiella tillgångar.

KÖP TILLVÄXTAKTIER HÄR Ditt kapital är utsatt för risk.

1. Välj en adekvat handelsplattform som erbjuder handel med tillväxtaktier

Det finns en rad olika aspekter vilka du behöver vara medveten om när det kommer till valet av handelsplattform, vilket är just därför som vi rekommenderar att du tar del av innehållet som återges i denna guide.

Litar du dock på vårt omdöme så rekommenderar vi att du fortsätter läsa vidare i denna guide där vi härnäst kommer fokusera på att belysa (enligt vårt omdöme) marknadens bästa handelsplattform, då i form av eToro.

För att erbjuda dig mer valfrihet i det hela så har vi även inkluderat våra topp 3 handelsplattformar nedan. Dock så vill vi återigen understryka att eToro gäller som den plattform som vi väljer alla dagar i veckan!

2. Skapa ditt handelskonto

Det första som du behöver göra är att förflytta dig till webbplatsen för plattformen i fråga. Här kommer du att behöva identifiera en grön knapp med titeln ”Gå med nu” som du sedan klickar på, varav du blir omdirigerad till nedanstående sektion (se skärmdump).

image 84

När du har knappat in de uppgifter som efterfrågas så kommer du även att motta en unik verifieringslänk till den angivna e-postadressen som du måste klicka på för att kunna fullfölja nästa steg.

3. Sätt in pengar på ditt konto

När du har klickat på den unika verifieringslänk som du mottagit till din e-postadress så kommer du att kunna gå vidare till att sätta in medel på ditt handelskonto.

Här får du möjligheten att nyttja flera olika betalningsmetoder, då i form av PayPal, betal-/kreditkort men även traditionella banköverföringar.

När det kommer till PayPal och betal-/kreditkort så kan du sätta in så lite som 500 SEK. Om du dock bestämmer dig för att sätta in pengar med en traditionell banköverföring så måste du sätta in minst 5 000 SEK.

Oavsett vad så behöver du klicka på knappen ”Sätt in pengar” som i skrivande stund återfinns till vänster, längst ned i navigeringsmenyn hos plattformen i fråga.

När du klickat på knappen så bör du se något i likhet med nedanstående där du behöver specificera valutan som du önskar använda dig av, typen av betalmetod samt avsluta det hela genom att klicka på den blåa knappen med titeln ”Insättning”.

image 85

4. Hur man köper tillväxtaktier

Härnäst så behöver du identifiera de tillväxtaktier som du önskar investera i. För enkelhetens skull så har vi valt att använda oss av Amazon för att illustrera själva processen. Dock så är du självfallet fri att söka efter den tillväxtaktie som just du är intresserad av att förvärva.

Vänligen notera att du inte kan identifiera tillväxtaktierna via en sektion hos eToro utan måste explicit veta namnet på dessa för att kunna hitta de via den funktion som gör det möjligt att fritextsöka tillväxtaktier.

För att hitta ”Amazon” eller den specifika tillväxtaktien som du valt så behöver du börja med att knappa in namnet på tillgången i fråga, varav du bör ganska omgående få relevanta förslag på det hela (se skärmdump).

image 86

När du identifierat den aktie som du önskar investera i så behöver du klicka på knappen med titeln ”Handla” och förflytta dig till den sista steget i guiden.

image 87

I den sista steget så behöver du ta ställning till hur många tillväxtaktier du önskar förvärva eller hur stort belopp som du önskar investera. Förutom det så behöver du även fundera om du ska använda dig av ”stop loss”, ”hävstång” eller ”take profit”.

Om du inte är bekant med ovanstående element så rekommenderar vi dig att avstå från att tillämpa dessa förrän du gjort dig införstådd med vad dessa innebär rent konkret.

När du valt antalet aktier som du önskar förvärva så behöver du klicka på knappen i form av ”Ange order” varav dina tillväxtaktier bör inom några hundradelar finns till beskådning i din portfölj (vänstermenyn).

Vi rekommenderar dig även att ta del av vår artikel gällande om att investera i aktier för nybörjare.

Vad är tillväxtaktier för något?

När vi diskuterar tillväxtaktier så refererar vi indirekt till aktier vilka återfinns i börsnoterade bolag vilka i sin tur förväntas stiga markant i värde i framtiden.

De flesta branscher erbjuder en form av tillväxtaktier där dessa oftast handlas till ett högt P/E (Price Earnings Value). En aspekt som många tillväxtbolag tendera att ha som gemensam nämnare är att de ofta erbjuder unika produkter eller tjänster.

Det hela kan handla om ett patent eller en form av teknik som erbjuder de en klar fördel gentemot andra företag i sin bransch, där de i sin tur nyttjar vinsterna för att utveckla sin produkt och återinvestera kapital för att kunna möjliggöra fortsatt tillväxt även i framtiden.

Själva definitionen av en tillväxtaktie avser tillgångar i ett bolag vilka förväntas öka sin försäljning och vinst betydligt snabbare än marknadsgenomsnittet, något som innebär att den finansiella tillgången ofta kan uppfattas som ganska kostsam på grund av ett högt P/E.

Man måste dock komma ihåg att kostnaden för en tillväxtaktie kan visa sig vara ganska billig om bolaget i fråga fortsätter på den utstakade vägen där man ständigt ökar tillväxten, något som i sin tur främjar utvecklingen av aktiekursen.

På grund av det så exponeras man för ett potentiellt sett högre risk när man väljer att investera i tillväxtaktier, till skillnad från exempelvis defensiva aktier vilka visat sig ha en mer stabil aktiekurs.

Lista över tillväxtaktier

Du är redan medveten om det faktum att det existerar en rad olika former av tillväxtaktier där ute. För att underlätta din val så har vi nedan sammanställt en lista gällande några av de mest intressant tillväxtaktier vilka vi rekommenderar att du tar en närmare titt på.

Vi har fokuserat på att välja ut ett antal större bolag vilka du redan känner till eller som du på något sätt kommit i kontakt med. Många av de tillväxtaktier som erbjuds utgörs av amerikanska bolag , men det finns även både danska- och norska aktier vilka klassificeras som tillväxtaktier.

Visa aktier

image 88

VISA är ett varumärke som de flesta av oss kommit i kontakt med på ett eller annat sätt. Man verkar idag som en av de största leverantörerna av kreditkort och stiger i popularitet för varje dag som går runt om i världen.

KÖP VISA-AKTIER Ditt kapital är utsatt för risk.

Amazon aktier

image 89

Amazon är ett företag som under många år haft en massiv tillväxt, men som ändå förväntas fortsätta växa i takt med att man tar in sig på helt nya marknader.

Lyckas de med på den utstakade tillväxten så kommer det även med största sannolikhet även återspeglas i deras aktiekurs, något som även är anledningen till att Amazon aktier länge visat sig vara ytterst populära bland diverse investerare.

KÖP AMAZON-AKTIER Ditt kapital är utsatt för risk.

Fiverr International aktier

image 90

Fiverr international är en tjänst som erbjuder företag och privatpersoner möjligheten att köpa och sälja digitala tjänster. Det hela verkar i form av en digital marknadsplats där tjänsterna köps och säljs till högstbjudande.

Man har under flera år profilerat sig som en tillväxtaktie inom teknikbranschen, något som gjort att många olika investerare fått upp ögonen för bolaget.

KÖP FIVERR AKTIER Ditt kapital är utsatt för risk.

SAP SE

image 91

SAP tillhandahåller programvara till olika företag vilka i sin tur används till att förbättra resursplaneringen, databashantering och så kallad business intelligence.

I Danmark används SAP exempelvis av Salling Group för skiftscheman, beställning av varor och utgör hörnstenen i deras management programvara, som också vuxit sig i popularitet under de senaste åren.

KÖP SAP-AKTIER Ditt kapital är utsatt för risk.

Vanliga frågor

Vad är tillväxtaktier för något?

Tillväxtaktier avser definiera de aktier vilka återfinns hos bolag som förväntas genererar ganska höga vinster inom en snar framtid. För att få reda på mer om tillväxtaktier så rekommenderar vi att du läser vårt utförliga guide kring ämnet i fråga.

Hur hittar jag lämpliga tillväxtaktier att investera i?

Det hela beror i grund och botten på vilken strategi som du har valt att följa. Vi har sammanställt en lista med lämpliga alternativ (se tidigare kapitel) gällande de tillväxtaktier vilka erbjuds av bolag som du bör ta en närmare titt på.

Varför ska jag välja att investera i tillväxtaktier?

Du bör investera i tillväxtaktier om du önskar ha underliggande tillgångar vilka i sin tur kan komma att stiga markant över tid. Det är dock viktigt att undersöka bolaget i fråga grundligt, eftersom tillväxtaktier ofta även kommer med en betydligt högre risk.

Analytiker og strategisk investor. Mirsad

Mirsad Hasik är frilansskribent och författare. En skarp och solid analytisk förmåga till den finansiella sfären är superlativ som beskriver honom adekvat. Genom att kombinera hans personliga erfarenheter så skapar han texter av värde med målet att hjälpa just dig med dina investeringar. Centralpunkten i Mirsads investeringsportfölj utgörs av aktier, investeringsfonder och kryptovaluta.

Se alla artiklar av Mirsad