Vad en valutakurs syftar på och hur den används

När man talar om en valutakurs syftar man på vad priset av en valuta är om man jämför den med en annan valuta. Valutakurser är ständigt fluktuerande, och detta beror bland annat på efterfrågan på ett visst lands valuta. I den här artikeln ska vi tala lite mer om hur en valutakurs fungerar, hur det går till att omvandla valutor och ge ytterligare information som kan vara bra att veta kring ämnet.

Olika sorters valutakurser

Det finns två grupper som man delar upp valutakurser i, och dessa är ”fast” och ”rörlig”. Det som kännetecknar en rörlig valutakurs är att den fritt fluktuerar beroende på hur marknadens rörelser ser ut. En fast valutakurs fungerar på motsatt vis: här har två länder valt hur deras kurser ska se ut mellan varandra, och valutorna förblir då på en fast nivå.

Att omvandla valutor

Det är inte särskilt komplicerat att omvandla valutor för att ta reda på vad ett belopp är värt i en annan valuta. Om du exempelvis är intresserad av att omvandla SEK till INR gäller det bara att besöka en valutaomvandlingssida eller att helt enkelt söka på Google. På bara några sekunder kan du få en klar bild av hur mycket ett visst belopp är värt i en annan valuta.

Detta kan vara mycket händigt om du har planer på att åka utomlands och vill ta reda på hur värdefull vår svenska valuta för närvarande är. Ha i åtanke att valutavärden ständigt fluktuerar, så resultaten kommer att variera beroende på vilken dag du omvandlar valutan.

När stiger och sjunker en valutas värde?

Tro det eller ej finns det fler än några få faktorer som i slutändan kan leda till att en valutakurs förändras. En av de stora faktorerna är dock tillgång och efterfrågan. Om utlandet inte är intresserad av att köpa ens lands varor minskar exporten, och det kan då sluta med att valutans värde sjunker. Centralbankerna kan dock även ha ett finger med i spelet. Genom interventioner kan de höja eller sänka en valutas värde genom att antingen köpa eller sälja utländsk valuta. Detta är dock vanligtvis en sista utväg om ett lands valuta för sjunkit rent för mycket i värde.

Om landet inte är stabilt och för närvarande går igenom en tid av politisk osäkerhet är detta utan tvekan en faktor som kan leda till en försvagad växelkurs. Inte är det nämligen många länder som är intresserade av att investera i ett politiskt osäkert lands tillgångar. Sist men inte minst är det också värt att veta hur en imponerande tillväxt i landet gör under för valutakursen.

Att investera i valuta

Valutakurser är inte bara bra att ha om du vill ta reda på vad en valuta är värd inför exempelvis en resa. Det finns också många valutahandlare som använder valuta som investeringsobjekt genom att vänta på de rätta marknadsrörelserna och att sedan omvandla valutan vid rätt tidpunkt. På så sätt tjänar de pengar på både kort och lång sikt, men det gäller att man har de rätta strategierna.

Redaktionen

Se alla artiklar av Redaktionen