Vad innebär det att handla aktier med hävstång och belåning?

gg

Aktievärlden och dess uttryck kan vara svåra att hålla koll på, särskilt när man är ny på scenen. Någonting som man som ny investerare och som någon som jobbar med mindre mängd kapital inte kommer i kontakt med särskilt ofta är hävstång. 

Hävstång inom aktiehandel är någonting som kraftigt kan öka ens vinst, men även ens förlust, på en enskild affär eller hela ens portfölj. I den här texten kommer vi kortfattat att summera vad hävstång och belåning via ett lånföretag inom aktievärlden är.

Detta är en hävstång

En hävstång inom aktievärlden innebär helt enkelt att man använder sig av lånade pengar för att köpa fler aktier än vad ens kapital tillåter. Detta kan göra att man kan ta del av större procentuella vinster än vad som annars hade varit möjligt. Om man exempelvis har 1000 kronor och investerar detta i ett värdepapper som sedan går upp 10% har man tjänat 100 kronor. Om man dessutom använder sig av en hävstång på 1000 kronor har man tjänat dubbelt så mycket som hade varit möjligt annars.

Hävstång för med sig en ökad riskprofil

Men som med allting inom aktievärlden är det inte bara guld och gröna skogar med att använda sig av en viss lösning. Hävstång och belåning drar kraftigt upp ens risk då man självklart behöver betala tillbaka hela summan som man har lånat, oavsett hur ens investeringar har gått.

Därför är det många långsiktiga investerare som väljer den lite mer riskaverta vägen framåt och använder sig aldrig av belåning. Här måste man själv besluta kring var ens erfarenhetsnivå ligger och hur bekväm man är med risk, men det gäller att ha regler kring sin belåning och ha en tydlig plan kring vilka nivåer man drar ner på sin risk eller tar hem vinst.

Det går att handla aktier och index med hävstång utan att belåna sig 

Det går faktiskt att handla aktier och index (men även andra underliggande instrument) med hävstång utan att låna några pengar.

Detta görs genom certifikat som har en inbyggd hävstång. Detta kan användas för att spekulera i uppgång eller nedgång, men används oftast av långsiktiga investerare som ett sätt att hedga sina positioner. Det går även att handla dessa mer aktivt, men är ingenting som rekommenderas för nybörjare. Hävstången på dessa certifikat kan röra sig från allting mellan 2% – 20%.

Handlar man dessa certifikat kan man dock aldrig förlora mer än vad man stoppar in, någonting som inte nödvändigtvis är sant om man använder belåning för att köpa aktier.

Hävstång bör enbart användas av erfarna investerare

Om du är ny till investeringar och allting som har med börs och finans att göra är det klokast om du håller dig borta från all typ av belåning och hävstång till en början. Detta är nämligen någonting som kan leda till att man snabbt förlorar stora summor pengar när någonting inte går ens väg. Därför bör man enbart använda sig av dessa i “säkra” värdepapper och enbart när man har en god förståelse kring allting som rör investeringar.

Redaktionen

Se alla artiklar av Redaktionen